content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

E-diarium

Sök på

  • diarienummer
  • egen referens
  • fliken ”sök med flera alternativ”. Här kan du ange de sökkriterier som passar dig, exempelvis avsändare/mottagare eller ärendepart. Du kan även ange ungefärligt tidsintervall eller söka på ord i ärendemeningen.

Vill du i stället se en lista över vilka handlingar som inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten eller utgått från myndigheten under ett valt tidsintervall väljer du ”Visa postlista”.

 
Vet du när ärendet registrerades?
Registreringsdatum
fr.o.m   t.o.m
 
Sök på avsändare eller ärendepart
Som en följd av PUL är inte namn på privatpersoner sökbara.
Välj anläggning
 
Ärendemening
Ord i ärendemening  
 
Är ärendet pågående eller avslutat?
Status på ärendet  
 
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-13