content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM 2010-4132
Ärendemening Internationell expertgranskning av den långsiktiga säkerheten i SKB:s tillståndsansökan för slutförvar för använt kärnbränsle
I/U-datum 2010-11-18
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2012-09-12
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Internationell expertgranskning av den långsiktiga säkerheten i SKB:s tillståndsansökan för slutförvar för använt kärnbränsle 2010-11-18 Inkommande Ej publicerat
Fråga angående intressekonflikt 2011-04-22 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
Svar på fråga angående intressekonflikt 2011-04-26 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Terms of reference. Beskrivning av uppdrag för Peer review group 2011 2011-03-23 Utgående Slutförvaring av radioaktivt avfall (RS) Ej publicerat
Agenda samt instruktioner Peer review-meeting Stockholm May 2011 2011-04-26 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Budgetunderlag för Peer Review 2011-04-12 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
Beviljan om anslag 2011-05-04 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Information fakturering av kostnader 2011-04-12 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Fråga om OECD/NEA:s granskning 2011-05-11 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Ej publicerat
Svar på fråga om OECD/NEA:s granskning 2011-05-11 Utgående Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Svar på fråga om internationell expertgranskning 2011-05-13 Utgående Milkas Ej publicerat
Agenda för SKB presentation för IRT 110518 2011-05-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Följebrev angående faktura 2011-05-18 Inkommande OECD NEA 110517/AEN/2011 Ej publicerat
Fråga och svar angående jäv 2011-05-24 Utgående Farad AB Ej publicerat
Förfrågan om tidsplaner för IRT:s grankning från SKB 2011-05-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till SKB angående IRT:s tidsplaner 2011-05-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Uppföljning av kick-off-möte i Stockholm 2011-05-30 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Uppföljning av granskningsteamets 1a möte - teamets förfrågan - förslag till kommunikationsregler. 2011-05-30 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
SSM-svar på NEA-förslag om möten etc 2011-05-30 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Första frågeformuläret från IRT 2011-05-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande om jävsfrågor 2011-06-03 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Rättelse av citat 2011-06-07 Utgående Farad AB Ej publicerat
Citat för Farad för synpunkter 2011-06-07 Inkommande Farad AB Ej publicerat
Frågor kring expertrekrytering 2011-06-15 Inkommande Farad AB Ej publicerat
Svar på fråga om rekrytering av experter 2011-06-15 Utgående Farad AB Ej publicerat
Första frågeformuläret 2011-06-14 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Granskningsteamets 1a frågeformulär 2011-06-15 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Svar på fråga om finansiering av internationell expertgranskning 2011-06-20 Utgående MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Ej publicerat
Enhälligt uttalande från den internationella expertgruppen om sin förmåga att göra en rättvis och oberoende granskning. 2011-07-28 Inkommande OECD/NEA Ej publicerat
Den andra uppsättningen frågor till SKB från den internationella expertgranksningsgruppen. 2011-07-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Den andra uppsättningen frågor till SKB från den internationella expertgranskningsgruppen 2011-07-28 Inkommande OECD/NEA Ej publicerat
SKB:s svar på den andra uppsättningen frågor från den internationella expertgruppen 2011-09-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering angående rapport (P-06-54) 2011-09-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar på den andra uppsättningen frågor från den internationella expertgruppen 2011-09-07 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Presentation av Frase King till deltagare i NEA-gruppen 2011-09-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Presentation av Frazer King till deltagare i NEA-gruppen 2011-09-12 Utgående OECD/NEA Ej publicerat
Kompletterande svar från SKB på andra omgången frågor från den internationella expertgruppen 2011-09-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande svar från SKB till andra uppsättningen frågor från granskningsteamet. 2011-09-12 Utgående OECD/NEA Ej publicerat
Förfrågan om rapport 2011-09-07 Inkommande OECD/NEA Ej publicerat
Svar angående förfrågan om rapport 2011-09-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förfrågan om SKB-rapport KSB-80 från 1978 2011-09-12 Inkommande OECD/NEA Ej publicerat
Svar angående SKBs rapport KSB-80 från 1978 2011-09-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förfrågan om bekräftelse av datum för hearing 2011-09-16 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Svar med datum och förslag till agenda för hearing med SKB 2011-09-30 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
Beställning rapporter till professor Löw 2011-10-03 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
Bekräftelse beställning av rapporter 2011-10-04 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Tredje uppsättningen frågor till SKB från den internationella expertgruppen. 2011-10-10 Inkommande OECD/NEA Ej publicerat
Tredje uppsättningen frågor till SKB från den internatiionella expertgruppen 2011-10-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Frågor om planer för hearing av SKB i december 2011-10-11 Utgående OECD/NEA Ej publicerat
Rättelser i SR-Site 2011-10-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande svar från SKB på tredje omgången frågor från den internationella expertgruppen 2011-11-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Prelliminär agenda samt exempel på frågor till SKB 2011-11-13 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
Kompletterande information och exempel på frågor till SKB till studiebesök 2011-11-30 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
SKB hållpunkter till presentation/diskussion med internationell granskningsgrupp 2011-12-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Agenda för Internationellt review teams fältbesök 2011-12-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG 2011-12-09 Inkommande Naturskyddsföreningen Ej publicerat
Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG 2011-12-15 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Skrivelse till SSMs internationella expertgrupp angående utfrågning 12-16 december 2011-12-15 Inkommande Milkas Ej publicerat
Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG 2011-12-15 Utgående OECD NEA
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Ej publicerat
Skrivelse till SSMs internationella expertgrupp angående utfrågning 12-16 december 2011-12-15 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Bakgrund till MKGs skrivelse till SSMs expertgrupp 2011-12-15 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Bakgrund till MKGs skrivelse till SSMs internationella expertgrupp 2011-12-15 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Presentationer från studiebesök vid Oskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsteamet den 14 december 2011 2011-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Presentationer från studiebesök vid Orskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsgruppen den 14 december 2011 2011-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Presentationer på studiebesök vid Oskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsteamet den 14 december 2011 2011-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kommentarer efter SKB-utfrågning 2011-12-19 Inkommande Milkas Ej publicerat
Vidarebefordrade kommentarer efter SKB-utfråging 2011-12-19 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Kommentarer efter SKB-utfrågning 2011-12-19 Inkommande Milkas Ej publicerat
Information till den internationella expertgruppen 2011-12-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande information från SKB till den internationella expertgruppen 2011-12-27 Utgående OECD NEA Ej publicerat
Komplettering till granskningsgrupp från SKB rapport: SDK-003 till IRT 2011-12-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Vidarebefordran av kompletterande information till granskningsgrupp från SKB rapport: SDK-003 till IRT 2011-12-16 Utgående OECD NEA Ej publicerat
En sista fråga till SKB från den internationella expertgruppen 2012-02-03 Inkommande OECD/NEA Ej publicerat
En sista fråga till SKB från den internationella expertgruppen 2012-02-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förslag på agenda SSM:s konsulter den 6 mars 2012-02-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på review teamets sista fråga daterad 2012-02-03 2012-02-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Fråga till SKB angående paleoseismik i slutförvarsansökan 2012-02-23 Inkommande Oeko-Institut e.V Ej publicerat
Fråga angående paleoseismik från OECD NEA:s internationella expertgrupp 2012-02-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB's svar på fråga inkommen till SSM 3 februari 2012 från den internationella expertgruppen 2012-02-23 Utgående OECD/NEA Ej publicerat
SKB:s svar på fråga om seismik 2012-03-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar på fråga om seismik från den internationella expertgruppen 2012-03-01 Utgående OECD NEA
Oeko-Institut e.V
Ej publicerat
Skrivelse om underlag till OECD/NEA granskning från Naturskyddsföreningen och MKG 2012-03-12 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Naturvårdsverket
193/2011 Ej publicerat
Brev från MKG och Naturskyddsföreningen 2012-03-14 Utgående Oeko-Institut e.V Ej publicerat
Planering av presentation slutrapport 2012-05-07 Utgående OECD/NEA
Oeko-Institut e.V
Ej publicerat
Inbjudan till faktagranskning av internationell peer review 2012-05-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Ytterligare hydrogeologiska modellrealiseringar till NEA:s internationella expertgrupp 2012-05-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Ytterligare information om hydrogeologisk modellering från SKB till den internationella expertgruppen 2012-05-07 Utgående Oeko-Institut e.V Ej publicerat
Fråga från den internationella expertgruppen angåendeSKB:s pm om hydrogeologisk modellering 2012-05-08 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar angående fråga om hantering av respektavstånd i vissa hydrogeologiska modelleringar 2012-05-08 Utgående OECD/NEA Ej publicerat
Svar angående inbjudan till faktagranskning av internationell peer review 2012-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Inbjudan till slutrapportering av OECD/NEA:s internationella expertgranskning 2012-05-16 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
Information inför faktagranskning 2012-05-28 Inkommande OECD/NEA
Oeko-Institut e.V
Ej publicerat
Om faktakontroll av IRT-rappport 2012-05-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
OECD/NEA
Ej publicerat
Kommentarer från faktagranskning av draftrapport 2012-06-01 Utgående Oeko-Institut e.V Ej publicerat
Final report NEA peer review 2012-06-12 Inkommande OECD NEA Ej publicerat
Draft version av slutrapport från internationell expertgranskning för faktagranskning av SKB och SSM (EJ SLUTVERSION) 2012-06-13 Inkommande Ej publicerat
Presentation av den internationella granskningsgruppens slutrapport 2012-06-13 Inkommande Oeko-Institut e.V Ej publicerat
Tackbrev från Miljödepartementet till OECD/NEA (för kännedom till SSM) 2012-09-12 Inkommande Regeringen
Miljödepartementet
Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10