content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2011-1135
Ärendemening TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle
I/U-datum 2011-03-16
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle 2011-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1273323 Ej publicerat
Plan Fysiskt skydd - Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle 2011-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1179689 Ej publicerat
Komplettering till ansökan 2011-03-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1273504 Ej publicerat
Rättelse TR 10-14 Design, production and initial state of the canister 2012-03-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelse TR 10-13 Spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository 2012-03-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelse svenska versionen av TR 11-01 Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret 2012-03-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelse TR 10-14 + 15 + 17 Design, production and initial state of canister 2012-03-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelse TR 11-01 volym 1 o 2, Long-term safety for the final repository 2012-03-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark 2012-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Sammanställning av rapporter i ansökan där rättelser gjorts 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark 2011-10-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP beslut om kungörelse av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen 2016-01-20 Internt dokument Ej publicerat
Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen. 2016-06-16 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Granskningsrapport Långsiktig säkerhet inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen. 2016-06-26 Internt dokument Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Granskningsrapport Systemövergripande frågor inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen 2016-06-26 Internt dokument Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10