content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2011-1136
Ärendemening TPP Clink (Tillståndsprövningsprojektet) Ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle
I/U-datum 2011-03-16
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Avslutat från handläggare
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle 2011-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1258060 Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10