content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2011-1137
Ärendemening TPP (Tillståndsprövningsprojektet) tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle
I/U-datum 2011-03-16
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Plan för projektet Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle 2011-03-15 Internt dokument Ej publicerat
Förfrågan angående studiebesök till kapsellabb 2011-04-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Minnesanteckningar möte med aktörer MKG 2011-04-14 Internt dokument Ej publicerat
MKGs rättelser i minnesanteckningar från möte mellan SSM och MKG 2011-04-12 2011-04-14 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
SV: Plan för TPP 2011-04-18 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
SV: Internationell expertgranskning 2011-05-16 Utgående Milkas Ej publicerat
Beslut i samband med den inledande bedömningen 2011-06-01 Internt dokument Ej publicerat
Beslut med anledning av inledande bedömningen av SKBs ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle 2011-06-01 Utgående SKB International Consultans AB Ej publicerat
SKBs svar på SSMs skrivelse avseende Inledande bedömning av slutförvarsansökan 2011-06-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKBs inbjudan till genomgång av ansökan 23 aug 2011-05-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Skrivelse från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med kommentar rörande det pågående upptaget av den yttre delen av prototypförvarsförsöket 2011-06-30 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Ej publicerat
SKB:s svar till miljödomstolen med anledning av SSM:s begäran om anstånd 2011-09-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tjänsteanteckning avseende begäran om anstånd till Mark- och miljödomstolen i Nacka 2011-09-06 Internt dokument Ej publicerat
Protokoll besök kapsellab 15 sept 2011-09-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Faktagranskning och tillkommande kommentarer på protokoll från studiebesök kapsellab 2011-09-15 2011-10-10 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Fastställt protokoll från besök kapsellab 2011-09-15 2011-10-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Beslut i samband med den inledande bedömningen Clink 2011-10-31 Internt dokument Ej publicerat
Brev till SKB avseende sekretessbedömning och inledande bedömning av Clink-ansökan 2011-10-31 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Fullmakt för ombud för Naturskyddsföreningen och MKG 2011-11-08 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Naturskyddsföreningen
Ej publicerat
120215 Övergripande avstämningsmöte #1 SSM SKB 2012-03-16 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
120328 TPP avstämningsmöte #1 SSM SKB 2012-04-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Planering samt underlag för möte SSM och SKB angående kopparkorrosion 2012-05-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Skrivelse angående WP-cave metoden 2012-05-25 Inkommande Ej publicerat
Svar på förfrågan angående Plan för fysiskt skydd Clink 2012-05-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Angående redovisningen av alternativa metoder i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2012-06-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Brev angående remisser för kännedom SKB 2012-07-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Brev angående remisser för kännedom SKB Clink 2012-07-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
120619 TPP avstämningsmöte #2 SSM SKB Kopparkorrosion 2012-07-03 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Redovisning av alternativa metoder i ansökan om slutförvaring enligt förfrågan daterad 2012-06-28 2012-09-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Plan för planerade korrosionsexperiment enligt begäran på möte #2 den 19 juni 2012 2012-10-26 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Angående tidsplan för kommande kompletteringar 2012-10-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
121113 Övergripande avstämningsmöte #2 SSM SKB 2012-11-14 Internt dokument Ej publicerat
121113 TPP avstämningsmöte # 3 SSM SKB Frågor om kriticitet 2012-11-15 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Beslut om att inleda den fördjupade sakgranskningsfasen 2012-10-12 Internt dokument Ej publicerat
Frågor från SKB inför möte den 19/12, samt information rörande kompletterinar med svarsdatum 15/12. 2012-12-14 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
130206 TPP avstämningsmöte #1 SSM SKB avseende SKB:s kompletteringar av kapselfrågor 2013-02-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
130326 TPP avstämningsmöte SSM SKB 2013-03-26 Internt dokument Ej publicerat
130604 TPP avstämningsmöte SSM SKB 2013-06-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP Avstämningsmöte #2 SSM SKB avseende kompletteringar av kapselfrågor 2013-08-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
130905 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2013-09-05 Internt dokument Ej publicerat
Projektplan TPP 2013 2013-10-03 Internt dokument Ej publicerat
Komplettering till remissyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG 2013-10-16 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Naturskyddsföreningen
1333-11 Ej publicerat
Möte med SKB angående kompletteringar OFP kapsel 20130925 2013-09-25 Internt dokument Ej publicerat
131112 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2013-11-25 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Minnesanteckningar SKB och SSM om kompletteringar biosfärsfrågor 2013-12-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Minnesanteckningar SKB och SSM om ythydrologi kopplat till radionuklidtransport 2014-01-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Avstämningsmöte SSM SKB 2013-04-23 Internt dokument Ej publicerat
140225 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2014-02-25 Internt dokument Ej publicerat
Frågor till SKB inför mötet 11/3 avseende kapseln inom GLS och UDS 2014-02-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
140305 Avstämningsmöte med SKB om utestående kompletteringar 2014-03-07 Internt dokument Ej publicerat
Avstämningingsmöte kapselfrågor 140311 avseende mekanisk integritet, kontroll och provning och tillverkningsaspekter 2014-03-12 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Frågor inför avstämningsnöte med SKB om kapselfrågor 140425 2014-04-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
140425 Kapselfrågor mötesanteckningar - Möte med SKB 2014-04-29 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
140605 Avstämningsmöte med SKB kapsel kontroll och provning 2014-06-05 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
140625 Avstämningsmöte med SKB om kapsel-relaterade frågor 2014-06-16 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Yttrande rörande remisshanteringen av ansökan i sak, barriärfrågor, jordbävningar, alternativredovisningar m.m. 2014-06-13 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Naturskyddsföreningen
1333-11 Ej publicerat
140623 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2014-06-23 Internt dokument Ej publicerat
Svar till MKG angående remisshantering i sak 2014-06-25 Utgående Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
SKB informerar om status av KBS-3 ansökningarna inklusive fördröjning av kompletteringar till Clink ansökan 2014-06-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
140619 Avstämningsmöte med SKB om antaganden rörande bränsleupplösning 2014-08-14 Internt dokument Ej publicerat
140828 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2014-08-28 Internt dokument Ej publicerat
Information om jordströmmar 2014-06-24 Inkommande Anonym Ej publicerat
140911 Avstämningsmöte med SKB angående kvarstående kompletteringar 2014-09-17 Internt dokument Ej publicerat
140919 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2014-09-20 Internt dokument Ej publicerat
141002 Avstämningsmöte med SKB angående kvarstående kompletteringar 2014-10-07 Internt dokument Ej publicerat
Svar till SSM på frågor i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 2014-11-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
141119 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2014-11-21 Internt dokument Ej publicerat
SKB:s svar på frågan om krypprovning och modellering i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 2014-11-26 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1458607 Ej publicerat
141201 Avstämningsmöte med SKB angående krypfrågor 2014-12-02 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
141216 Avstämningsmöte med SKB angående kontroll och provning av kapseln 2014-12-09 Internt dokument Ej publicerat
Mötesförfrågan: Driftsäkerhet Slutförvar - Systembeskrivningar 2014-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
141126 Avstämningsmöte med SKB avseende kriticitetssäkerhet 2015-01-09 Internt dokument Ej publicerat
150127 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2015-01-27 Internt dokument Ej publicerat
150121 Avstämningsmöte med SKB avseende systembeskrivning för slutförvarsanläggningen 2015-02-04 Internt dokument Ej publicerat
150305 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2015-02-27 Internt dokument Ej publicerat
Inkommande synpunkter från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning avseende SKB:s samlade redovisning om kunskapslaget rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 2015-03-30 Internt dokument Ej publicerat
150429 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2015-04-27 Internt dokument Ej publicerat
Komplettering i ärende dnr 2011/1137 från MKG och Naturskyddsföreningen - med bilagor - yttrande samt begäran om komplettering 2015-06-29 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Uppdaterat svar på fråga 9 från mötet 25 juni 2014. 2015-07-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ´1452923 Ej publicerat
150605 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2015-07-20 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
150824 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2015-09-16 Internt dokument Ej publicerat
140423 Avstämningsmöte med SKB om TPP 2014-04-23 Internt dokument Ej publicerat
Svar till MKG och Naturskyddsföreningen angående komplettering daterad 29 juni 2015 2015-09-24 Utgående Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
150921 Avstämningsmöte med SKB för att klargöra vissa av SSMs preliminära granskningsresultat 2015-09-30 Internt dokument Ej publicerat
151007 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2015-10-07 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Godkända presentationer av tidigare inskickade, ej godkända i SKB:s dokumenthanteringssystem (identiska med 0.1 versionerna) som information 2015-10-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1436243, 1436245, 1436247, 142090 Ej publicerat
Komplettering - Information angående yttrande till mark- och miljödomstolen 2015-12-14 Inkommande Naturskyddsföreningen Ej publicerat
151210 Avstämningsmöte avseende SKB:s kommentarer rörande modellering av seismiskt inducerade sprickrörelser 2015-12-17 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
151202 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2016-01-18 Internt dokument Ej publicerat
160126 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2016-01-26 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
160322 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2016-03-22 Internt dokument Ej publicerat
Kunskapsläget om kapseln 2016-04-14 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
160524 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2016-05-24 Internt dokument Ej publicerat
SKB faktagranskning av SSM:s preliminära granskningsrapporter 2016-08-15 Internt dokument Ej publicerat
160701 Presentation om SSM:s granskningsrapporter 2016-08-19 Internt dokument Ej publicerat
160902 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2016-09-02 Internt dokument Ej publicerat
Avstämningsmöte mellan SSM och SKB angående frågeställningar som tas upp i SSMs systemövergripande granskningsrapport 2016-11-22 Internt dokument Ej publicerat
161201 Avstämning med SKB angående TPP-GLS granskningsrapport 2016-12-01 Internt dokument Ej publicerat
Presentationer från möte med SKB 1 december 2016-12-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
161110 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2016-11-10 Internt dokument Ej publicerat
161220 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2017-01-24 Internt dokument Ej publicerat
Hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS 2017-01-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
170203 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2017-03-22 Internt dokument Ej publicerat
170421 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2017-05-09 Internt dokument Ej publicerat
170602 Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U 2017-06-08 Internt dokument Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10