content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2011-2426
Ärendemening TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Kompletteringar till granskningen av slutförvarsansökan
I/U-datum 2011-06-16
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel 2011-06-22 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Klarläggande angående konstruktionsförutsättningar daterad 2011-06-22 (nr 1) 2011-08-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Följebrev till svenska översättningen av SR-Site 2011-08-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SV: Beträffande KTS011 mfl 2011-09-06 Inkommande Ej publicerat
Begäran om klarlägganden angående kapsel 2011-10-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättelser gällande SR-site 2011-10-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om klarlägganden avseende hydromodellering 2011-11-01 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Lista med referenser till slutförvarsansökan 2011-10-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Klarlägganden angående kapsel från begäran daterad 2011-10-26 (nr 5) 2011-12-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering enligt begäran avseende hydromodellering daterad 2011-11-01 (nr 7) 2011-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran komplettering angående kapsel 2011-12-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Klargörande angående kopparkorrosion 2011-12-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1323955 Ej publicerat
Begäran om komplettering kapsel 2011-12-08 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering angående frågan om kapsel daterad 2011-12-08 (nr 13) 2012-02-10 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Klargörande angående kapselfråga daterad 2011-12-21 (nr 11) 2012-02-10 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Kopparkorrosion 2012-02-14 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydliganden biosfären 2012-02-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande av SKB postulerade defekter 2012-02-22 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande angående begäran biosfären från 2012-02-20 (nr 17) 2012-02-24 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran förtydligande angående styr- och kvalitetssäkringsdokument 2012-03-16 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering enligt begäran Kopparkorrosion daterad 2012-02-14 (nr 16) 2012-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande Bränslets initialtillstånd 2012-03-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande Biosfären 2012-03-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande Hydroreferenser 2012-03-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande Framtagande av LDF 2012-03-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande ang dokumentation av vissa av SKB:s koder för säkerhetsanalysen SR-Site 2012-04-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran förtydligande angående biosfären Distributed LDF 2012-04-04 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering enligt begäran Biosfären från 2012-03-20 (nr 24) 2012-04-10 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang begäran om förtydligande hydroreferenser från 2012-03-29 (nr 29) 2012-04-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande angående information om kapsel 2012-04-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande enligt begäran om bränslets initialtillstånd daterad 2012-03-20 (nr 36) 2012-04-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1339613 Ej publicerat
Förtydligande enligt begäran ang dokumentation av koder, daterad 2012-04-02 (nr 31) 2012-04-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande enligt begäran ang postulerade defekter, daterad 2012-02-22 (nr 18) 2012-04-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering enligt begäran angående kopparkorrosion daterad 2012-02-14 (nr 16) 2012-04-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande kapitel 8 2012-04-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande angående begäran om styr- och kvalitetssäkringsdokument daterad 2012-03-16 (nr 21) 2012-04-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande angående begäran Distributed LDF daterad 2012-04-04 (nr 32) 2012-04-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar 2012-04-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande angående grundvattenkemi och termodynamiskadata 2012-05-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande om sulfidbildning 2012-05-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande angående belastningshastighet 2012-05-14 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande enligt begäran gällande grundvattenkemi daterad 2012-05-02 (nr 43) 2012-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande angående teknik för bränsletorkning 2012-05-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande enligt begäran angående löslighetsberäkningar daterad 2012-04-23 (42) 2012-05-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Ytterligare förtydligande enligt begäran om information om löslighetsberäkningar daterad 2012-04-23 (nr 42) 2012-05-24 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående hydrogeologi 2012-05-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande enligt begäran ang sulfidbildning daterad 2012-05-11 (nr 44) 2012-06-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1346686 Ej publicerat
Information angående begäran om förtydligande info om kapsel daterad 2012-04-10 (nr 35) 2012-06-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information ang begäran om förtydligande om belastningshastighet daterad 2012-05-14 (nr 45) 2012-06-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande angående bränsletorkning daterad 2012-05-21 (nr 47) 2012-06-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information angående svar på förfrågningar om förtydliganden 2012-08-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering degraderingsprocesser för kapseln 2012-09-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering kapselns mekaniska integritet 2012-09-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering kontroll och provning 2012-09-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering tillverkningsaspekter 2012-09-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande angående belastningshastighet daterad 2012-05-14 (nr 45) 2012-09-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Frågor om kriticitet 2012-10-03 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 1 Begäran om komplettering konstruktion av undermarksdel 2012-10-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 7 Begäran om komplettering information kapsel 2012-10-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 6 Begäran om komplettering frågor om buffert - återfyllnad under drift 2012-10-24 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering enligt begäran om info om kapsel daterad 2012-09-11 (nr 57) 2012-10-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering angående inverkan av vätgas på bränsleupplösning 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Samlad begäran från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om kompletteringar samlad begäran från delprojekt Slutförvarssystemet 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om kompletteringar enligt delprojekt Granskning långsiktig säkerhet 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 4 Begäran komplettering information och IT-säkerhet 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 5 Begäran om kompletteringar kärnämneskontroll 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 3 Begäran om komplettering ledning och styrning 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
TPP UDS bilaga 2 Begäran om komplettering fysiskt skydd 2012-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Fråga om datum på kompletteringar 2012-11-06 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Datum på kompletteringar ska vara 29 oktober 2012 2012-11-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering enligt begäran komplettering rörande kriticitet daterad 2012-10-03 (nr 63) 2012-11-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information begäran komplettering UDS daterad 12-10-29 (nr 64-66 + 72-75) 2012-11-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Dokumentation och kvalitetsäkring av noder 2012-12-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Lång återmättnadsfas för slutförvar 2012-12-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup 2012-12-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Bergspänningar i Forsmark 2012-12-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner 2012-12-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Förvarsdjup 2012-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion 2012-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Redovisning av bränslerester från Studsvik-anläggningen 2012-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Uppdatering av modellering av vätgastransport i närfältet av slutförvar 2012-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit 2012-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Termiskt inducerad seismisk aktivitet 2012-12-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Effekter på andra organismer än människa 2012-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Radionuklidtransport och dosberäkningar 2012-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande ang hydrogeologi daterad 2012-05-29 (nr 50) 2012-12-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering ang bränsleupplösning Bilaga 1g i GLS granskningsrapport (nr 68) 2012-12-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKBs planer för kompletteringar enligt begäran SYS/UDS/GLS rapport skickad 2012-10-29 (nr 70) 2012-12-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående dokumentation om tidigare granskningskommentarer 2013-01-18 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande ang dokumentation om tidigare granskningskommentarer daterad 2013-01-18 (nr 97) 2013-01-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information ang begäran om kompletteringar Uppdatering av modellering av vätgastransport 2013-02-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar 2013-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering angående löslighetsberäkningar 2013-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering angående hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan 2013-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om kompletteringar angående konstruktionsförutsättningar 2013-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering ang radionuklidtransport och dosberäkningar 2013-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering angående planer för demonstrationsdeponering 2013-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Plan för besvarande av kompletteringsbegäranden inkomna i december 2012 2013-02-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information – beräkningar för radionuklidtransport 2013-03-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering – Klimat 2013-03-15 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering förekomst, egenskaper och långsiktig stabilitet av metall-legeringen Mo-Tc-Ru-Rh-Pd 2013-03-15 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar 2013-03-15 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering Retardation av radionuklider 2013-03-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering ang förvarsdjup 2012-12-10 (nr 85) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner 2012-12-07 (84) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang vätgastransport i slutförvaret 2012-12-10 (88) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang kemisk erosion av buffert 2012-12-10 (86) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang konstruktion av undermarksdel 2012-10-23 (64) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang information och IT-säkerhet 2012-10-29 (72) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang kärnämneskontroll 2012-10-29 (73) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang SR drift kapsel 2012-10-23 (65) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang buffert och återfyllning under drift av slutförvar 2012-10-24 (66) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang kontroll och provning kapselns initialtillstånd 2012-09-11 (59) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang radionuklidtransport och dosberäkningar 2012-12-17 (92) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompettering ang lång återmättnadsfas 2012-12-07 (81) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang fysiskt skydd 2012-10-29 (75) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering ang systemövergripande frågor (MKB) 2012-10-29 (70) 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKBs tidplan ang SSMs begäranden skickade i februari 2013 2013-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Brev till SKB angående kompletteringar 2013-04-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
e-mail svar från SKB ang. SSM begäran om förtydligande 2013-05-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till SSM rörande inkomna kompletteringar i mars 2013. 2013-05-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar. 2013-05-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärda - Kompletteringar och förtydliganden från SKB 2013-06-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1399413 Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående utvärdering av risker för växter och djur. 2013-08-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning - Tillkommande underlag rörande konceptet djupa borrhål 2013-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1409455 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande termiskt inducerad seismisk aktivitet 2013-10-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1372546 Ej publicerat
Svar på SSM:s begäran om komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning – Tillkommande underlag rörande hushållningsperspektivet 2013-10-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1410071 Ej publicerat
Begäran av förtydligande data: miljökoncentrationer av Ac-227 2013-10-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Brev angående lämnade kompletterande underlag till ansökan 2013-10-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande - EFPC 2013-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletteringsbegäran grundvattenkemi 2013-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletteringsbegäran bränsle - förlängda drifttider 2013-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering- Hultsfred som alternativ plats 2013-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Brev avseende tidigare begärd komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – alternativa slutförvarsmetoder 2013-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Lägesrapport om kopparkorrision i syrgasfritt vatten december 2013 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418966 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1387920 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1396324 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418702 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande effekter på andra organismer än människan 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1417654 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dos 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418468 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om förtydligande angående rapport TR-10-08 "Long term radiological effects on plants and animals of deep geological repository" 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1412087 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1417733, 1369704, 1397015, 1417199 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om komplettering rörande långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1396703, 1416882, 1417006 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande löslighetsberäkningar 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1396558, 1415884, 1416537 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande lång återmättnadsfas 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1385067 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering avseende metallegeringar i bränsle 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418271, 1415408 Ej publicerat
Svar på SSM begäran om komplettering rörande interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1416864, 1416862 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln (60) 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1371851 Ej publicerat
Sammanställning av decemberleveransen av svar på kompletteringar och förtydliganden 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Brev till SKB angående December 2013 leverans av svar på kompletteringar och förtydliganden 2014-01-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – Radionuklidtransport och dosberäkning med koppling till ythydrologi 2014-01-24 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om tidsplan för kompletteringar samt svar till SSM 2014-02-03 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln 2014-02-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1398013 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande retardation av radionuklider (110) 2014-02-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1396957 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln (60) 2014-02-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1371851 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande kapselns mekaniska integritet, del 1-5 (58) 2014-02-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1371849 Ej publicerat
Sammanställning av SKBs svar på SSMs begärda kompletteringar 2014-02-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1425299 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om förtydligande rörande EFPC (138) 2014-02-12 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidsplaner för besvarande av kompletteringsbegäranden SSM2011-2426-140, 141, 142 2014-02-14 Utgående Ej publicerat
Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – Inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys 2014-02-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående spänningsfördelningar i kapseln under vissa belastningsfall 2014-02-24 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande rörande krypdeformation, (35) 2014-02-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1399615 Ej publicerat
Sammanställning av leveransen 28:e februari av svar på kompletteringar och förtydliganden 2014-02-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1429716 Ej publicerat
Svar på kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd (59) 2014-02-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKBs svar på kompletteringar rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln (se post 60) extra bilaga 2014-02-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1288292 Ej publicerat
Svar på degraderingsprocesser för kapseln (57) 2014-02-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Sammanställning av SKB:s svar på begärande om förtydliganden och kompletteringar – radionuklidtransport och dosberäkningar samt effekter på andra organismer än människor (32, 91, 92, 103, 162) 2014-02-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen (ersätts av 182) 2014-03-10 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen (163) 2014-03-12 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKBs svar på kompletteringar rörande kapselns mekaniska integritet (58) 2014-03-14 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Hydrogeologi - Begäran om komplettering 2014-03-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering 2014-05-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB informerar om status rörande kommande kompletteringar av KBS-3 ansökningarna 2014-06-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering rörande utveckling av grundvattenkemi på försvarsdjup på kort och medellång sikt (140) 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering rörande uppdatering av bränslets initialtillstånd m.h.t. förlängda reaktordrifttider (141) 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar med koppling till ythydrologi (162) 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande rörande spänningsfördelningar i kapseln under vissa belastningsfall (173) 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättning ”inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter” (184) 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Sammanfattning av SKBs svar på begärda kompletteringar och förtydligande juli 2014 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - Skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats 2014-08-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående nedträgning av utspädda vatten och tider till advektiva förhållanden i bufferten 2014-08-13 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande Hultsfred som alternativ plats (142) 2014-09-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1440540 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning (ersätts av nr.199) 2014-09-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1445901 Ej publicerat
Korrigering av komplettering till Miljökonsekvensbeskrivning 2014-09-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - bakgrund beta- och gammastrålning i alfadopade prov m.m. 2014-09-15 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning (70, 137) 2014-09-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1445901 Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln (57) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering angående klimat (107) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, september 2014 (16) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering rörande kontroll och prövning för fastställande av kapselns initialtillstånd (59) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande om nedträngning av utspädda vatten (194) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Plan för komplettering - skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats (193) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln (60) 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Sammanfattning av SKBs svar på begärda kompletteringar och förtydligande, september 2014 2014-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och förtydligande av senaste resultat 2014-10-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande angående bränsleupplösning (198) 2014-10-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar angående begäran om komplettering samt plan för hantering av kvarstående frågor (208) 2014-11-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1462125 Ej publicerat
SKB:s svar på frågor rörande krypegenskaper hos kapseln från avstämningsmötet 2014-06-25. 2014-11-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande kriticitet 2015-01-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1417733 Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättningar 2015-01-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Sammanfattning av SKBs svar på begärda kompletteringar och förtydligande, slutet 2014 2015-01-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1465052 Ej publicerat
SKB:s svar på frågan om fosfors inverkan på krypegenskaper i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 2015-01-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående SKB:s redovisning av planer för kontroll och provning av kapseln 2015-02-03 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt 2015-02-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs frågor i protokoll kapselavstämningsmötet 2014-06-25 (SSM2011-1137-64) 2015-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys (SSM2011-2426-172) 2015-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering rörande skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärninsats (SSM2011-2426-193) 2015-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om förtydligande rörande kontroll och prövning av kapseln (SSM2011-2426-217) 2015-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs på begäran om komplettering rörande kriticitet (SSM2011-2426-63) 2015-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Sammanfattning av SKB:s svar på begärda kompletteringar och förtydligande, februari 2015 2015-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående beräkningsbeskrivning av ”the mean-of-the-peaks value” 2015-03-03 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om komplettering med samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten (SSM2011-2426-208) 2015-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs begäran om förtydligande rörande beräkningsbeskrivningen "the mean of the peaks value" 2015-03-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till SSMs begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning (70, 137) 2015-03-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1445901 Ej publicerat
Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt (218) 2015-04-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1476865 Ej publicerat
SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering rörande radionuklidtransport- och dosberäkningar (103) 2015-05-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418468, 1480681 Ej publicerat
SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering rörande radionuklidtransport- och dosberäkningar med koppling till ythydrologi (162) 2015-05-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1440564, 1479486 Ej publicerat
Uppdaterat svar på frågor i protokoll från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 (SSM2011-1137-64) - fråga 9 om spänningskorrosion försök 2015-08-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande information angående krypmodell för OFP koppar och införandet av modellen i ABAQUS 2015-09-22 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar på begäran om förtydligande information angående krypmodell för OFP koppar och införandet av modellen i ABAQUS (233) 2015-10-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1496935 Ej publicerat
Komplettering till MKB samt miljöbalksansökan 2015-10-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1512323 Ej publicerat
Begäran om förtydligande information avseende krypmodellering för kopparhöljet 2015-10-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar på frågorna rörande krypmodellering för kopparhöljet 2015-10-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1516100, 1515435 Ej publicerat
SKB:s komplettering och bemötande till mark- och miljödomstolen - rörande miljökonsekvenser till följd av hantering av bergmassor i Forsmark (KBS-3) 2016-10-18 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1563483, 1372719, 1549469, 1552046, 1440053, 1386598 Ej publicerat
Ändring av bilaga K1 ref nr 1372719 - SKB:s komplettering och bemötande till mark- och miljödomstolen - rörande miljökonsekvenser till följd av hantering av bergmassor i Forsmark (KBS-3) 2016-10-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1372719 Ej publicerat
Komplettering DSA 2017-07-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10