content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2011-3522
Ärendemening TPP HP (Tillståndsprövningsprojektet) Remiss - Begäran om yttrande angående SKBs slutförvarsansökan
I/U-datum 2011-10-07
Ärendepart SSM enl. sändlista
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2015-06-26
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Remissvar - Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP) 2011-06-16 Inkommande Karlstad Universitet Ej publicerat
Remissvar - Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP) 2011-06-16 Inkommande Handelshögskolan Stockholm Ej publicerat
Nationell remiss av SKBs slutförvarsansökan 2011-06-07 Utgående Sändlista Ej publicerat
Remissvar - Angående synpunkter på SKB:s slutförvarsansökan 2011-07-15 Inkommande Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Ej publicerat
Förtydligande av remissutskick gjort 2011-06-07 2012-02-16 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan 2012-04-03 Inkommande Naturskyddsföreningen Ej publicerat
Remissyttrande 2012-04-04 Inkommande Energimyndigheten 50-2011-003415 Ej publicerat
Delyttrande avseende behov av komplettering 2012-04-05 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Remissyttrande 2012-04-17 Inkommande Regionförbundet Uppsala län RFUL 2011/136 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-28 Inkommande Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-28 Inkommande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2011-3638 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-28 Inkommande Naturskyddsföreningen
Kalmar län
2011-3638 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-28 Inkommande Umeå universitet Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-29 Inkommande Uppsala universitet UFV 2011/994 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-29 Inkommande Riksarkivet RA 04-2011/2831 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-29 Inkommande Stockholms universitet SU 50-1700-11 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-29 Inkommande Havs- och vattenmyndigheten 165-11M1333-11 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Karolinska institutet 3546/11-029 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Karlstad Universitet C2011/406 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Riksantikvarieämbetet 301-2002-2011 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Oskarshamns kommun 2011/227, 431 och 798 Ej publicerat
Remissyttrande, Kommunstyrelsen 2012-05-30 Inkommande Östhammars kommun 2011KS111, 2011KS112 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Boverket 10111-2752/2011 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Länsstyrelsen i Uppsala län 551-2643-11 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Kungliga Tekniska högskolan (KTH) V-2011-0415 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-30 Inkommande Länsstyrelsen Kalmar län 555-6555-11P Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-31 Inkommande Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-31 Inkommande Statens Geotekniska Institut 5.0-1106-0409 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-31 Inkommande Lunds Tekniska Högskola LUR 2011/75 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-31 Inkommande Milkas Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-31 Inkommande Swedac
Stockholm
Ej publicerat
Remissyttrande 2012-05-31 Inkommande Sveriges geologiska undersökning (SGU) 01-1027/2011 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-06-01 Inkommande European Committee on Radiation Risk Ej publicerat
Remissyttrande 2012-06-01 Inkommande Naturvårdsverket NV-0414-11 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-06-01 Inkommande Chalmers tekniska högskola C2011/718 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-06-05 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Naturskyddsföreningen
Ej publicerat
Remissyttrande, Samhällsbyggnadsnämnden 2012-06-07 Inkommande Östhammars kommun 2011SBN0843 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-06-07 Inkommande Sveriges kommuner och landsting 11/3386 Ej publicerat
Remissyttrande 2012-06-28 Inkommande Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin Ej publicerat
Remissammanställning Slutförvar 2012-07-30 Internt dokument Ej publicerat
Komplettering av yttrande om slutförvar vid Forsmarks kärnkraftverk med mera 2012-09-28 Inkommande MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Naturskyddsföreningen
Ej publicerat
Komplettering av yttrande kopparkorrsionsförsök 2012-12-13 Inkommande Naturskyddsföreningen Ej publicerat
Svar till Naturskyddsföreningen och MKG på komplettering av SKB slutförvarsansökan gällande kopparkorrsionsförsök. 2012-12-14 Utgående Naturskyddsföreningen Ej publicerat
Yttrande avseende SKB AB:s tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2015-06-26 Inkommande Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10