content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2012-380
Ärendemening TPP UDS (Tillståndsprövningsprojektet) Delprojekt Uppförande och drift av slutförvaret (UDS)
I/U-datum 2012-01-23
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
TPP UDS Delprojektplan 2012-01-27 Internt dokument Ej publicerat
Systembeskrivningar kärnbränsleförvaret 2015-01-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förfrågan om sysdel för slutförvarsanläggningen 2015-01-21 Utgående Ej publicerat
SV: Förfrågan om sysdel för slutförvarsanläggningen 2015-01-28 Inkommande Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10