content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Enkätundersökning om mobilstrålning

Enkätundersökning om mobilstrålning

Få oroar sig för mobilstrålning, men många tror att det finns hälsorisker med mobilbasstationer och mobiltelefoni. Det visar en enkätundersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Totalt har 1 000 personer deltagit i undersökningen som genomfördes mellan den 13 och den 16 december 2010.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill med undersökningen ta reda på allmänhetens kunskap om och inställning till mobilstrålning och hälsorisker. Med undersökningen vill vi även ta reda på om de tillfrågade gör något för att minska exponeringen vid mobilsamtal och i så fall vad.

Urval och målgrupp

Totalt har 1 000 personer tillfrågats i åldern 15 år och uppåt. De tillfrågade har valts ut slumpmässigt och utgör ett representativt urval av befolkningen. 

Undersökningsmetod

Telefonintervjuer via Sifos telefonbuss.

Undersökningsperiod 

Mellan den 13 och den 16 december 2010.

Undersökningsresultat 

 Statistikrapport med huvudresultaten från undersökningen med grafikbilder och kortfattad sammanfattning

 Tabeller. Observera att för vissa frågor/bakgrundsvariabler är antalet respondenter mycket litet.

Vid publicering ska följande anges som källa: Sifo-undersökning på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare frågor om undersökningen: Maria Stråhle, kommunikatör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel: 08-799 44 82. 

Läs mer:
 Om mobilstrålning


Senast uppdaterad/granskad 2011-04-14