content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Frågor och svar: jordbävningen i Japan och dess konsekvenser för kärnkraftverken

Frågor och svar: jordbävningen i Japan och dess konsekvenser för kärnkraftverken

Japan

Kan jag resa till/stanna kvar i Japan?
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att kärnkraftverket i Fukushima nu är så pass säkert att det inte finns risk för ytterligare utsläpp. Däremot finns det områden som drabbats av betydande nedfall. Svenskar i Japan ska därför följa de japanska myndigheternas rekommendationer. 

 Utrikesdepartementets webbplats  
 Japanska myndigheters evakueringszoner 

Hur stor är faran för de svenskar som befinner sig i Japan och som är nära kärnkraftverket?

Läget vid Fukushima Dai-ichi är stabilt och det finns inte risk för ytterligare utsläpp.  Men det finns områden som drabbats av betydande nedfall. Därför ska svenskar i Japan följa de japanska myndigheternas rekommendationer. 

Mer information om strålningsläget i Japan lämnas av de japanska myndigheterna och av Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Japanska myndigheters evakueringszoner 

Hur ska jag göra om jag befinner mig i Japan?

Svenskar i Japan bör noga följa rekommendationer från de japanska myndigheterna. Mer information om strålningsläget i Japan lämnas av de japanska myndigheterna och av Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 MEXT:s webbplats 

Hur många kärnkraftverk finns det i Japan?
Det finns 17 kärnkraftverk med totalt cirka 50 reaktorer.

Hur många reaktorer snabbstoppades när jordbävningen inträffade? 

Det var elva reaktorer som snabbstoppades, varav tre reaktorer vid Fukushima Daiichi.

Hur gamla är de aktuella kärnkraftverken? 
Fukushima Daiichi reaktor 1 togs i drift 1970, reaktor 2 togs i drift 1973, reaktor 3 togs i drift 1974 och reaktor 4 togs i drift 1978.

Är de svenska kärnkraftverken av samma typ som i Japan?
Sju av de svenska verken är kokvattenreaktorer och fungerar på samma sätt som den nu drabbade japanska. Skillnader finns dock mellan olika reaktorer beroende på leverantör, ålder och lokala krav. Svenska verk har t.ex. haverifilter som gör det möjligt att avlasta inneslutningen på ett filtrerat sätt för att minimera utsläpp och därmed miljöpåverkan.

Är säkerhetstänkandet i Japan som i Sverige?
Det är svårt att bedöma om det finns några avgörande skillnader i säkerhetstänkandet.

Finns det en motsvarighet till svenska Strålsäkerhetsmyndigheten i Japan?
Ja, Nuclear and Industrial Safety Agency som förkortas NISA.

Läs mer på:
 MEXT:s webbplats  

Varför utrymmer man?
I de planer som finns för kärnkraftberedskap regleras hur man ska skydda allmänheten. Om det inträffar något finns möjligheten att evakuera människor eller rekommendera inomhusvistelse beroende på vad som eventuellt kan inträffa. I många fall vidtas dessa åtgärder i förebyggande fall.  

Vad gör IAEA, det internationella atomenergiorganet, med anledning av händelserna i Japan?
I likhet med Strålsäkerhetsmyndigheten följer IAEA utvecklingen i Japan och informerar kontinuerligt medlemsländerna om händelsen. IAEA har tät kontakt med den japanska myndigheten NISA.

Läs mer på:
 IAEA:s webbplats (som är på engelska)  

Vad gäller för den som är gravid eller ammande, som befinner sig i Japan?
Den som är gravid eller ammande ska följa samma rekommendationer som övriga befolkningen.


Senast uppdaterad/granskad 2011-12-22