content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten

Frågor och svar om jod

Vad är jod?
Jod-131 är en klyvningsprodukt i kärnreaktorer och en radioaktiv isotop. Jod tas upp väldigt snabbt av kroppen. Vid en kärnteknisk olycka kan myndigheterna dela ut tabletter med stabil (icke radioaktiv) jod för att förhindra att den radioaktiva isotopen tas upp i sköldkörteln.

Jag befinner mig i Japan, hur vet jag om jag behöver ta jodtabletter?
Vi uppmanar svenskar i Japan att löpande följa svenska och japanska myndigheters rekommendationer som kan innebära att intag av jod återigen kan komma att aktualiseras.

Vilken nytta gör jodtabletter?
Om du andas in radioaktivt jod så samlas det i sköldkörteln, det kan på sikt ge ökad risk för sköldkörtelcancer. Genom att ta jodtabletter förhindras upptaget av radioaktivt jod och därmed skyddas sköldkörteln.

När ska man ta jodtabletter?
Jod ska tas på myndigheters rekommendation när ett radioaktivt utsläpp befaras.

Finns det några biverkningar av jodtabletter?
I rekommenderad dos och under kortare tid är biverkningar sällsynta. Hudutslag förekommer och är av övergående karaktär. Allergiska reaktioner är sällsynta men kan vara allvarliga. Personer med känd jodallergi ska därför inte ta jodtabletter. Personer med hudsjukdomen Dermatitis herpetiformis, bör undvika jodtabletter. Gravida och ammande mödrar bör inte ta jodtabletter mer än två gånger, därefter endast på läkares rekommendationer.

Share


Senast uppdaterad/granskad 2011-07-04