content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt

Aktuellt

[Webbsidor] 1. Samlad strålsäkerhetsvärdering av AB SVAFO   [Webbsida]
den 18 september 2017 Verksamheten vid AB SVAFO har haft en positiv utveckling vad gäller strålsäkerheten och bedrivs i stort sett enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering som ...
[Webbsidor] 2. Myndighetens kommentar till Riksrevisionens rapport "Strålsäkerhetsmyndigheten kärnkrafttillsyn"   [Webbsida]
den 15 september 2017 Riksrevisionen har genomfört en granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av de svenska kärnkraftverken i drift. Fokus i granskningen är det uppdrag Strålsäkerhetsmyndigheten har fått från regering och riksdag, ...
[Webbsidor] 3. DosReg ger sjukvården verktyg att minska onödiga stråldoser   [Webbsida]
den 11 september 2017 Genom ett nytt webbverktyg, DosReg, ger Strålsäkerhetsmyndigheten sjukvården verktyg att optimera sina radiologiska undersökningar. Enligt föreskrifter är de ålagda att optimera undersökningsmetoderna för att hålla stråldoserna ...
[Webbsidor] 4. Gratis att ta del av standard för klassificering av laserpekare   [Webbsida]
den 8 september 2017 För att alla ska kunna ta del av information om vilka laserpekare som kräver tillstånd eller inte har Strålsäkerhetsmyndigheten sett till att standarden går att hämta hem gratis från Svensk Elstandard. Strålskyddsförordningen ...
[Webbsidor] 5. Anmälningsplikt istället för tillståndsplikt föreslås för stark laser   [Webbsida]
den 7 september 2017 Den 6 september gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om laser ut på remiss. Förändringarna i föreskriften handlar främst om att verksamheter med stark laser blir anmälningspliktiga och får en kravnivå ...
[Webbsidor] 6. Förslag till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial   [Webbsida]
Under sommaren skickades Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) och byggnadsmaterial ut på remiss. Förslaget till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial är ...
[Webbsidor] 7. EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv genomförs i Sverige   [Webbsida]
den 9 augusti 2017 Det ändrade direktivet om kärnsäkerhet har genomförts i Sverige genom ändringar av lag och förordning om kärnteknisk verksamhet samt genom ändringar av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Ändringarna i lag, förordning ...
[Webbsidor] 8. Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden   [Webbsida]
I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om friklassning av material, byggnads­strukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning skickats ut på remiss. Förslaget till nya föreskrifter om friklassning ...
[Webbsidor] 9. Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om industriell radiografering   [Webbsida]
den 6 juli 2017 Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna blir enklare, tydligare och får en kravnivå som stämmer bättre ...
[Webbsidor] 10. Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet   [Webbsida]
den 6 juli 2017 Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna får en kravnivå som stämmer bättre överens med ...