content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt

Aktuellt

[Webbsidor] 1. Nya villkor för Oskarshamn 3   [Webbsida]
den 21 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 (O3). Villkoren gäller införande av åldershanteringsprogram i två steg och ska uppfyllas senast 31 januari 2018 respektive ...
[Webbsidor] 2. Strålsäkerhetsvärdering 2017: strålsäkerheten på OKG är acceptabel   [Webbsida]
den 15 juni 2017 Strålsäkerheten vid OKG AB (OKG) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering. ...
[Webbsidor] 3. Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: radon, kärnkraft och avveckling   [Webbsida]
den 14 juni 2017 Fler svenskar dör av radon än av trafikolyckor - varför har vi inte kommit längre? Är svensk kärnkraft säker? Vad innebär en säker avveckling av kärnkraft? Det är rubrikerna på Strålsäkerhetsmyndighetens tre seminarier ...
[Webbsidor] 4. Myndigheten föreslår anmälningsplikt för vissa verksamheter - tyck till om förslaget   [Webbsida]
den 24 maj 2017 Den 19 maj gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter ut på remiss. Helt nytt är att de aktuella verksamheterna föreslås bli anmälningspliktiga. Det bidrar till att kraven ...
[Webbsidor] 5. Strålsäkerhetsvärdering 2017: Ringhals strålsäkerhet är tillfredsställande   [Webbsida]
den 19 maj 2017 Strålsäkerheten vid Ringhals AB (Ringhals) är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående ...
[Webbsidor] 6. Samlad strålsäkerhetsvärdering av Westinghouse bränslefabrik   [Webbsida]
den 18 maj 2017 Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bedrivs i stort sett enligt gällande krav men strålsäkerheten kan förbättras inom flera områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2015-2016 års samlade ...
[Webbsidor] 7. Undvik att bränna dig i vårsolen   [Webbsida]
den 16 maj 2017 En vinterblek hud är extra känslig. Därför är risken att bränna sig i vårsolen extra stor. En enkät Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört visar att runt en miljon svenskar om året bränner sig när de vistas i trädgården ...
[Webbsidor] 8. Rapport om nedmontering av kärnreaktorer överlämnad till regeringen   [Webbsida]
den 12 maj 2017 Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. För att uppfylla kraven har Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnat en rapport till regeringen ...
[Webbsidor] 9. Myndigheten lägger grunden för en nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhet till år 2025   [Webbsida]
den 5 maj 2017 Ett regeringsuppdrag har gett Strålsäkerhetsmyndigheten ansvaret att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, både inom den egna myndigheten och hos andra relevanta aktörer. ...
[Webbsidor] 10. Planer för internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete rapporterat till regeringen   [Webbsida]
den 4 maj 2017 I en rapport till Miljö- och energidepartementet föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten ett flertal insatser på strålsäkerhetsområdet i Ryssland och Östeuropa. I enlighet med regleringsbrevet 2017 har Strålsäkerhetsmyndigheten ...