content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

den 19 maj 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare. Det visar den årliga rapport som presenteras i dag.

Under de senaste 13 åren har Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) sammanställt den samlade forskningen på området. I allmänhet har mer klarhet vunnits, framför allt om frånvaron av ett antal skadliga hälsoeffekter som misstänktes vara orsakade av exponering för elektromagnetiska fält av olika frekvenser. Några frågor har ännu inte fått tillfredsställande svar och kräver därför ytterligare forskningsinsatser.

– Det är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser när det gäller långtidsanvändning av mobiltelefon, det vill säga för den som använt mobiltelefon längre än cirka 15 år samt när det gäller barn och ungdomar. Det krävs en fortsatt uppföljning, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer fortsatt att bevaka och rapportera om utvecklingen inom området elektromagnetiska fält och hälsa.

Webbsänt seminarium med start kl. 9.45 idag

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar idag ett webbsänt seminarium om kunskapsläget inom området elektromagnetiska fält och hälsa. Följ seminariet via länken nedan.
 EMF-seminarium 2016 (på engelska)

Läs rapporten:  Recent Research on EMF and Health Risk, Eleventh report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2016 (Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Ytterligare information: Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås genom myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Vetenskapliga rådet
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, EMF, ger myndigheten råd i fråga om sambandet mellan EMF och biologiska effekter. Rådet ger även vägledning inför ställningstagande i policyfrågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. Myndigheten kan höra rådet i en viss fråga, och rådet kan på eget initiativ lämna synpunkter på en fråga inom sitt område.
Rådet ska följa den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området, och en gång per år lämna en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strålsäkerhetsmyndigheten.
 Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält


Senast uppdaterad/granskad 2016-05-19