content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten / Aktuellt

Aktuellt

[Webbsidor] 1. Förutsättningar finns för strålsäker drift på Forsmark 3   [Webbsida]
den 22 december 2016 Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har förutsättningar att driva reaktorn Forsmark 3 vidare på ett strålsäkert sätt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten efter att ha granskat FKA:s återkommande helhetsbedömning av säkerhet ...
[Webbsidor] 2. Strålskyddsbrister hos ambulerande veterinärer   [Webbsida]
Veterinärer som bedriver ambulerande röntgenverksamhet behöver stärka sitt strålskyddsarbete. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning i den senaste samlade strålsäkerhetsvärderingen för veterinärmedicin. Under 2015 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 3. Förbud för berättigandebedömning på CheckMyBones.se   [Webbsida]
den 7 december 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten förbjuder Unilabs AB att använda ett frågeformulär på webbplatsen CheckMyBones för att bedöma om det är berättigat att genomföra en röntgenundersökning i syfte att mäta bentäthet. - Vi har ...
[Webbsidor] 4. SSI:s förre generaldirektör Bo Lindell har gått bort   [Webbsida]
den 14 november 2016 Professor Bo Lindell efterträdde Rolf Sievert och var föreståndare vid Statens strålskyddsinstitut under perioden 1965 till 1982. Bo Lindell har den 10 november gått bort i en ålder av 94 år. Bo Lindell tillhörde ledargestalterna ...
[Webbsidor] 5. Samlad europeisk granskning av strålsäkerheten inom vården   [Webbsida]
den 8 november 2016 I dag, den 8 november, på internationella röntgendagen, startar en gemensam granskning av röntgenundersökningar inom sjukvården i Europa. I Sverige kommer 15 sjukhus och landsting att ingå i granskningen som pågår fram till ...
[Webbsidor] 6. Synpunkter efterfrågas kring europeisk expertgranskning av kärnsäkerhet   [Webbsida]
den 2 november 2016 2014 reviderades det så kallade kärnsäkerhetsdirektivet, vilket bland annat innebär att det ska genomföras återkommande expertgranskningar av kärnsäkerheten. Den första granskningen rör åldringshantering av kärnkraftverk. ...
[Webbsidor] 7. Mycket låga nivåer av jod-131 uppmätta i Sverige   [Webbsida]
den 31 oktober 2016 Låga nivåer av det radioaktiva ämnet jod-131 uppmättes förra veckan i Finland, nu har även mycket låga nivåer uppmätts i Sverige. Nivåerna är så låga att de inte innebär någon risk för människor eller miljö. Den ...
[Webbsidor] 8. Låga nivåer av jod-131 uppmätta på tre platser i Finland   [Webbsida]
Finska strålsäkerhetsmyndigheten, STUK, har mätt upp små mängder av jod-131 på tre platser i Finland. Inga förhöjda nivåer av jod har mätts upp i Sverige. I dag meddelade den finska strålsäkerhetsmyndigheten, STUK, att små mängder av jod-131 ...
[Webbsidor] 9. Preliminär INES 2-klassning av händelse vid Norrlands Universitetssjukhus   [Webbsida]
den 28 oktober 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten har preliminärt klassat en händelse vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå till allvarlighetsgrad två på den sjugradiga INES-skalan. Sex personer utsattes för strålning från en cyklotron där ...
[Webbsidor] 10. Begränsat radioaktivt utsläpp i Norge   [Webbsida]
den 25 oktober 2016 Den norska strålsäkerhetsmyndigheten (Statens Strålevern) har i dag meddelat att det i går skedde ett utsläpp av radioaktivt jod från den norska forskningsreaktorn i Halden. Inga förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen har ...
Sök Nyheter