content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten / Aktuellt

Aktuellt

[Webbsidor] 1. Särskild tillsyn av Praktikertjänst AB upphävs   [Webbsida]
den 23 mars 2017 Praktikertjänst AB har rättat till bristerna i sin verksamhet så Strålsäkerhetsmyndigheten behöver inte längre utöva särskild tillsyn av bolaget. Det var på grund av upprepade brister gällande tillståndsplikt för panoramaröntgenundersökningar ...
[Webbsidor] 2. 5 miljoner kronor till strålskyddsforskning   [Webbsida]
den 15 mars 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten satsar 5 miljoner kronor på forskningsprojekt inom strålskyddsområdet. Minst ett av de projekt som beviljas ska vara inom radioekologi. Högst 500 000 kronor per projekt beviljas i forskningsbidrag och ...
[Webbsidor] 3. Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till höjd strålsäkerhet i omvärlden   [Webbsida]
den 9 mars 2017 Under 2016 har Strålsäkerhetsmyndigheten drivit 44 projekt för att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Moldavien. Projekten har inneburit att risken för radioaktiva utsläpp som ...
[Webbsidor] 4. Strålsäkerhetsmyndigheten besvarar EU-kommissionens frågor om komponenter   [Webbsida]
den 7 mars 2017 Brister i komponenter levererade till franska kärnkraftverk har fått EU-kommissionen att fråga övriga medlemsländer om det i deras kärnkraftverk kan finnas komponenter med liknande brister. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan ...
[Webbsidor] 5. Internationella forskningssamarbeten är värdefulla för Sverige   [Webbsida]
den 7 mars 2017 Nordisk kärnsäkerhetsforskning och Halden Reactor Project, två internationella forskningssamarbeten som Sverige deltar i, bidrar till en gemensam kunskapsplattform och värdefulla nätverk för forskare och andra aktörer inom området. ...
[Webbsidor] 6. Sök medel till forskning inom miljöskydd, radioaktivt avfall och nukleär icke-spridning   [Webbsida]
Nu finns möjlighet att söka medel från Strålsäkerhetsmyndigheten till forskning inom tre områden, miljöskydd, radioaktivt avfall och nukleär icke-spridning. I mitten av april ska ansökningarna vara inlämnade. Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar ...
[Webbsidor] 7. Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier   [Webbsida]
den 2 mars 2017 I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna i föreskrifterna handlar främst om att verksamheter som utför kosmetiska exponeringar ...
[Webbsidor] 8. Regler för utförsel och slutförvar av materialprover behöver ses över   [Webbsida]
den 21 februari 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten har i en skrivelse uppmärksammat Miljö- och energidepartementet på behovet av att se över lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet när det gäller förutsättningarna att genomföra svenska materialundersökningar ...
[Webbsidor] 9. Bluffsamtal om radonmätning   [Webbsida]
Ett radonmätningsföretag kontaktar privatpersoner i hela landet och erbjuder radonmätningar. De påstår i samtalet att de ringer på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det stämmer inte. Myndigheten har inte den sortens samarbete med några ...
[Webbsidor] 10. Förstärkt skydd vid kärnkraftverken   [Webbsida]
den 24 januari 2017 Den 4 februari 2017 börjar nya tillståndsvillkor gälla för Sveriges kärnkraftverk. Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Området ska också bevakas och kontrolleras med hjälp av ...
Sök Nyheter