content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten / Aktuellt

Aktuellt

[Webbsidor] 1. Myndigheten föreslår anmälningsplikt för vissa verksamheter - tyck till om förslaget   [Webbsida]
den 24 maj 2017 Den 19 maj gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter ut på remiss. Helt nytt är att de aktuella verksamheterna föreslås bli anmälningspliktiga. Det bidrar till att kraven ...
[Webbsidor] 2. Strålsäkerhetsvärdering 2017: Ringhals strålsäkerhet är tillfredsställande   [Webbsida]
den 19 maj 2017 Strålsäkerheten vid Ringhals AB (Ringhals) är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående ...
[Webbsidor] 3. Samlad strålsäkerhetsvärdering av Westinghouse bränslefabrik   [Webbsida]
den 18 maj 2017 Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bedrivs i stort sett enligt gällande krav men strålsäkerheten kan förbättras inom flera områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2015-2016 års samlade ...
[Webbsidor] 4. Undvik att bränna dig i vårsolen   [Webbsida]
den 16 maj 2017 En vinterblek hud är extra känslig. Därför är risken att bränna sig i vårsolen extra stor. En enkät Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört visar att runt en miljon svenskar om året bränner sig när de vistas i trädgården ...
[Webbsidor] 5. Rapport om nedmontering av kärnreaktorer överlämnad till regeringen   [Webbsida]
den 12 maj 2017 Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. För att uppfylla kraven har Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnat en rapport till regeringen ...
[Webbsidor] 6. Myndigheten lägger grunden för en nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhet till år 2025   [Webbsida]
den 5 maj 2017 Ett regeringsuppdrag har gett Strålsäkerhetsmyndigheten ansvaret att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, både inom den egna myndigheten och hos andra relevanta aktörer. ...
[Webbsidor] 7. Planer för internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete rapporterat till regeringen   [Webbsida]
den 4 maj 2017 I en rapport till Miljö- och energidepartementet föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten ett flertal insatser på strålsäkerhetsområdet i Ryssland och Östeuropa. I enlighet med regleringsbrevet 2017 har Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 8. Nordisk enighet: barn ska ha bättre tillgång till skugga   [Webbsida]
den 3 maj 2017 I ett gemensamt uttalande rekommenderar de nordiska strålsäkerhetsmyndig-heterna kommuner och stadsplanerare att utveckla bra utemiljöer där möjligheten till skuggiga platser ska finnas för barn och unga. Bakgrunden är att antalet ...
[Webbsidor] 9. Det svenska systemet för skydd av kärntekniska anläggningar och transporter får godkänt i internationell granskning   [Webbsida]
den 2 maj 2017 Det svenska systemet för fysiskt skydd och informationssäkerhet vid kärnkraftverken, på andra kärntekniska anläggningar samt under transporter fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den rapport som en expertgrupp ...
[Webbsidor] 10. Svafo, Cyclife och Studsviks helhetsbedömningar har granskats   [Webbsida]
den 21 april 2017 AB Svafo och Cyclife Sweden AB hanterar kärnavfall och Studsvik Nuclear AB genomför undersökningar på material, bland annat kärnbränsle. Alla tre har tillstånd enligt kärntekniklagen och därför måste de enligt lagen genomföra ...
Sök Nyheter