content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten / Aktuellt

Aktuellt

[Webbsidor] 1. Förslag till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial   [Webbsida]
Under sommaren skickades Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) och byggnadsmaterial ut på remiss. Förslaget till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial är ...
[Webbsidor] 2. EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv genomförs i Sverige   [Webbsida]
den 9 augusti 2017 Det ändrade direktivet om kärnsäkerhet har genomförts i Sverige genom ändringar av lag och förordning om kärnteknisk verksamhet samt genom ändringar av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Ändringarna i lag, förordning ...
[Webbsidor] 3. Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden   [Webbsida]
I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om friklassning av material, byggnads­strukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning skickats ut på remiss. Förslaget till nya föreskrifter om friklassning ...
[Webbsidor] 4. Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om industriell radiografering   [Webbsida]
den 6 juli 2017 Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna blir enklare, tydligare och får en kravnivå som stämmer bättre ...
[Webbsidor] 5. Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet   [Webbsida]
den 6 juli 2017 Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna får en kravnivå som stämmer bättre överens med ...
[Webbsidor] 6. Förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning   [Webbsida]
Den 30 juni gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ut på remiss. Förslaget till föreskrifter innehåller grundläggande bestämmelser ...
[Webbsidor] 7. Nytt förslag om föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar   [Webbsida]
den 4 juli 2017 I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar skickats ut på remiss. Bland annat ställs krav på att remisskriterier ska finnas tillgängliga för den som utfärdar ...
[Webbsidor] 8. Svenska kärnkraftverk ska bli bättre förberedda att hantera svåra haverier   [Webbsida]
Strålsäkerhetsmyndigheten har funnit brister hos de svenska kärnkraftverken gällande deras förberedelser för hantering av svåra haverier. Alla tre har förelagts att uppdatera sina rutiner för haverihantering till internationell standard och ...
[Webbsidor] 9. Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020   [Webbsida]
den 30 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i remissen "Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020" att avgiften till Kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre ...
[Webbsidor] 10. ESS får tillstånd för installation   [Webbsida]
den 30 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS) tillstånd att installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ...
Sök Nyheter