content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / EU-rapport: inga skäl att stänga kärnkraftverk

EU-rapport: inga skäl att stänga kärnkraftverk

den 4 oktober 2012

Idag publicerade EU-kommissionen en rapport om resultatet av stresstesterna. Baserat på stresstesterna konstaterar de europeiska strålsäkerhetsmyndigheterna att det inte finns några tekniska skäl att stänga några kärnkraftverk i Europa.

Efter den allvarliga kärnkraftsolyckan i Fukushima, i mars 2011, beslutade EU:s ministerråd att alla EU-länder med kärnkraft skulle stresstesta sina reaktorer. I dag publicerade EU-kommissionen sin slutrapport.

Stresstesterna, och EU-kommissionens rapport, visar att det inom vissa områden finns anledning att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten. Men baserat på stresstesterna konstaterar de europeiska strålsäkerhetsmyndigheterna att det inte finns några tekniska skäl att stänga några av de europeiska kärnkraftverken.

EU-kommissionens rapport uppmärksammar att fyra reaktorer i två länder är extra känsliga för totalt elbortfall. Det handlar om två reaktorer vid Forsmark och två vid finska Olkiluoto.

– Dessa förhållanden var kända redan när anläggningarna byggdes. Därför är de säkerhetssystem som finns på anläggningarna också utformade utifrån dessa förutsättningar, säger Lennart Carlsson, chef på avdelningen för kärnkraftsäkerhet.
I EU-kommissionens rapport framgår dessutom att det vid ett totalt bortfall av all elkraft, som drabbar många säkerhetssystem, endast tar drygt 35 minuter till dess härdkylningen behöver återställas. Sker inte det tar det omkring 2 timmar till dess att härden börjar smälta.

– Men skulle det värsta hända, med en härdsmälta som smälter igenom tanken, har anläggningen andra system som skyddar inneslutningen, exempelvis så kallade haverifilter som filtrerar bort de radioaktiva ämnena. Dessa filter installerades på de svenska kärnkraftverken redan i slutet av 80-talet som en lärdom efter kärnkraftolyckan vid Three Mile Island, säger Lennart Carlsson.

Läs mer om stresstesterna: Vårt arbete med stresstesterna
Läs EU-kommissionens rapport:  Communication on the results of the stress tests 

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2012-10-04