content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Förbud för berättigandebedömning på CheckMyBones.se

Förbud för berättigandebedömning på CheckMyBones.se

den 7 december 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten förbjuder Unilabs AB att använda ett frågeformulär på webbplatsen CheckMyBones för att bedöma om det är berättigat att genomföra en röntgenundersökning i syfte att mäta bentäthet.

– Vi har uppmärksammat att Unilabs AB erbjuder en tjänst för preventiv undersökning av personers benhälsa på webbplatsen CheckMyBones.se. Vi anser att Unilabs tjänst med hjälp av frågeformuläret, strider mot myndighetens föreskrifter, säger Carl Bladh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I myndighetens föreskrifter framgår att en tillståndshavare, som Unilabs AB är i det här fallet, ska se till att all bestrålning är berättigad. Bestrålning ska även vara berättigad med hänsyn till syftet med bestrålningen och individens förutsättningar.

– När vi utvärderade tjänsten visade det sig att frågeformuläret automatiskt rekommenderar kvinnor, äldre än 49 år och män äldre än 59 år, att genomföra en röntgenundersökning för att mäta bentäthet, utan att ta hänsyn till ytterligare individuella riskfaktorer, säger Carl Bladh.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att Unilabs AB inte uppfyller kraven enligt föreskrifterna och förbjuder Unilabs AB att använda frågeformuläret på webbplatsen.

Ytterligare information: Carl Bladh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel 08-799 44 84 eller myndighetens pressjour, tel 08-799 40 20.

 Beslut (Pdf, 316 Kb, öppnas i ett nytt fönster)
 Granskningsrapport (Pdf, 327 Kb, öppnas i ett nytt fönster)


Senast uppdaterad/granskad 2016-12-08