content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om friklassning av material, byggnads­strukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning skickats ut på remiss.

Förslaget till nya föreskrifter om friklassning är en utveckling av de befintliga föreskrifterna (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning.

– Föreskrifterna har bland annat anpassats till EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och reglerna har utvecklats när det gäller friklassning av områden efter avslutad verksamhet. Föreskrifterna gäller både tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet. Kännedom om verksamheten, radiologisk kompetens och kvalitetssäkring är tre viktiga grundbultar för en säker friklassning, säger Henrik Efraimsson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast den 30 september 2017 ska eventuella synpunkter lämnas in.

» Remissen med tillhörande dokument

Varför nya föreskrifter?

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2013 arbetat med att se över sina föreskrifter (SSMFS) till följd av EU:s strålskyddsdirektiv och synpunkter som framkom vid internationell granskning (IRRS) av Strålsäkerhetsmyndigheten, samt förändringar i omvärlden.

» Översyn av våra föreskrifter

Ytterligare information: Henrik Efraimsson, myndighetsspecialist och projektledare, tel. 08-799 42 88 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-07-06