content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Den 30 juni gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ut på remiss.

Förslaget till föreskrifter innehåller grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som tillståndshavaren ska iaktta från det att tillstånd har meddelats enligt lagen om strålskydd samt, i förekommande fall, lagen om kärnteknisk verksamhet och miljöbalken. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

– Syftet med dessa föreskrifter är att samla alla grundläggande bestämmelser som gäller för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning i en gemensam författning, säger Lars Skånberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast den 30 september ska eventuella synpunkter lämnas in.

» Läs remissen med tillhörande dokument

Varför nya föreskrifter?

Det finns ett behov av att samla grundläggande bestämmelser som gäller för all tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning till en gemensam författning. Detta ger också en bra grund för att skapa en enhetligare och tydligare författningsstruktur. Ministerrådet har därtill under senare år beslutat om ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom). Bestämmelserna i dessa direktiv ska överföras till nationell lagstiftning, däribland till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

» Översyn av våra föreskrifter

Ytterligare information: Lars Skånberg, chef för enheten för strukturintegritet och händelseuppföljning samt projektledare i föreskriftsprojektet, tel. 08-799 42 74, eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-07-04