content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Förslag till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial

Förslag till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial

Under sommaren skickades Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) och byggnadsmaterial ut på remiss.

Förslaget till nya föreskrifter om NORM och byggnadsmaterial är en utveckling av de befintliga föreskrifterna (SSMFS 2011:4) om naturligt förekommande radioaktivt material.

– Syftet med de nya föreskrifterna är att på dessa områden uppfylla intentionerna i EU:s nya strålskyddsdirektiv. Närmast berörda av föreskriftsförändringen är byggindustrin, gruvindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin, säger Markos Koufakis, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast den 30 september 2017 ska eventuella synpunkter lämnas till myndigheten.

» Läs remissen med tillhörande dokument

Varför nya föreskrifter?
Som en följd av de nya EU-direktiven om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS).

Läs tidigare nyhet:
» Översyn av våra föreskrifter

Ytterligare information om delarna i förslaget som rör NORM: Markos Koufakis, utredare, tel. 08-799 41 47, eller Erica Brewitz, myndighetsspecialist, tel. 08-799 42 23. Båda nås också via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Ytterligare information om delarna i förslaget som rör byggnadsmaterial: Magnus Ahnesjö, utredare, tel. 08-799 41 53, eller Cathrin Tolinsson, utredare, tel. 08-799 40 47. Båda nås också via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-08-21