content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Förstärkt skydd vid kärnkraftverken

Förstärkt skydd vid kärnkraftverken

den 24 januari 2017

Den 4 februari 2017 börjar nya tillståndsvillkor gälla för Sveriges kärnkraftverk. Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Området ska också bevakas och kontrolleras med hjälp av bevakningshundar.

De nya tillståndsvillkoren utvecklar det fysiska skyddet för att bättre skydda kärnkraftverk mot angrepp. Behovet av utökade villkor har utvecklats över tiden, bland annat till följd av det förändrade säkerhetsläget i omvärlden.

– Kärnkraftverken har själva vidtagit vissa säkerhetshöjande åtgärder. Våra nya villkor är ett ytterligare led i arbetet att höja säkerheten, säger Stefan Appelgren, tillförordnad chef för enheten för nukleär icke-spridning och säkerhetsskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken från och med den 4 februari 2017 ska ha beväpnade skyddsvakter. De ska bevaka och kontrollera närområdet med bevakningshund dygnet runt.

– Bevakning med beväpnade vakter och hundar är inte den enda åtgärden som vidtas. Vi har också förstärkt den nationella myndighetssamverkan på säkerhetsområdet, bland annat inom ramen för samverkansrådet mot terrorism, för att stärka det strategiska samarbetet mellan berörda myndigheter, säger Stefan Appelgren.

Bakgrund
Beslutet om de nya tillståndsvillkoren fattades den 4 februari 2016. I beslutet ingick även förändrade restriktioner för flygförbudszonerna ovanför kärnkraftverken samt krav på att kärnkraftverken ska utgöra skyddsobjekt. Beslutet innebär en anpassning till internationell praxis.

 Beslut med tillståndsvillkor för Forsmarks Kraftgrupp AB (samma villkor gäller även för Ringhals AB och OKG Aktiebolag) (Pdf, 611 kb, öppnas i nytt fönster)

Ytterligare information: Stefan Appelgren, tillförordnad chef för enheten för nukleär icke-spridning och säkerhetsskydd, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-01-24