content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Förutsättningar finns för strålsäker drift på Forsmark 3

Förutsättningar finns för strålsäker drift på Forsmark 3

den 22 december 2016

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har förutsättningar att driva reaktorn Forsmark 3 vidare på ett strålsäkert sätt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten efter att ha granskat FKA:s återkommande helhetsbedömning av säkerhet och strålskydd på Forsmark 3.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd. FKA har nu redovisat en återkommande helhetsbedömning av Forsmark 3 som Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat.

– Myndigheten bedömer att FKA har förutsättningar att driva Forsmark 3 på ett strålsäkert sätt till nästa helhetsbedömning, som ska göras år 2024. Ingen av de brister som myndigheten har identifierat är av så stor strålsäkerhetsbetydelse att de kräver omedelbar åtgärd, utan de kan hanteras inom ramen för Forsmarks vidare arbete med helhetsbedömningen, säger Karin Lindström, som har varit sammanhållande för granskningen av helhetsbedömningen.

Läs granskningsrapporten och beslutet:
 Granskning av återkommande helhetsbedömning av Forsmark 3 – Huvudrapport
 Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3 – Beslut 

Ytterligare information: Karin Lindström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 42 61.


Senast uppdaterad/granskad 2016-12-22