content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Kärnkraftindustrin har lämnat in analys för oberoende härdkylning

Kärnkraftindustrin har lämnat in analys för oberoende härdkylning

den 31 oktober 2014

Tillståndshavarna för de svenska kärnkraftverken har analyserat konsekvenser av att införa oberoende härdkylning och lämnat analysen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten fattar beslut om den slutgiltiga kravbilden före årsskiftet.

Den 9 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut förutsättningarna för hur den oberoende härdkylningen ska konstrueras till kärnkraftsindustrin. Nu har industrin lämnat in sin konsekvensanalys av förslaget. Till årsskiftet fattar myndigheten beslut om de krav som ska ställas för oberoende härdkylning på anläggningarna.

Senast 2017 ska oberoende härdkylning finnas installerad och i drift i alla kärnkraftverk. Då är fokus på funktionen, vilket innebär att myndigheten under en period kan acceptera övergångslösningar. Senast 2020 ska permanenta anläggningar för oberoende härdkylning vara installerade.

För mer information: Jan Hanberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon 08-799 42 21

Läs mer

 Tillståndshavarnas konsekvensanalys (Pdf, 5 Mb, öppnas i nytt fönster)

 Grundläggande konstruktionsförutsättningar för oberoende härdkylning i svenska kärnkraftsreaktorer (2014-10-09)

» Tidigare nyhet: Nytt förslag om oberoende härdkylning (2014-03-19)


Senast uppdaterad/granskad 2014-10-31