content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Låga nivåer av jod-131 uppmätta på tre platser i Finland

Låga nivåer av jod-131 uppmätta på tre platser i Finland

Finska strålsäkerhetsmyndigheten, STUK, har mätt upp små mängder av jod-131 på tre platser i Finland. Inga förhöjda nivåer av jod har mätts upp i Sverige.

I dag meddelade den finska strålsäkerhetsmyndigheten, STUK, att små mängder av jod-131 har uppmätts i luftfilterstationer på följande platser i Finland: Lovisa, Rovaniemi och Helsingfors. 

I Sverige finns sex motsvarande stationer som kan registrera mycket små eller avlägsna utsläpp av radioaktiva ämnen. Mätresultat från dessa stationer analyseras regelbundet av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten.


Senast uppdaterad/granskad 2016-10-28