content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om industriell radiografering

Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om industriell radiografering

den 6 juli 2017

Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna blir enklare, tydligare och får en kravnivå som stämmer bättre överens med risken.

Verksamheter som omfattas av föreskriftsförslaget är verksamheter som utför industriell radiografering i form av öppen radiografering eller radiografering i slutet utrymme.

– Bestämmelserna kompletterar de grundläggande bestämmelserna för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som är ute på externremiss nu. De bör därför ses i sin helhet, säger Jeanette Gustafsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Senast den 6 oktober 2017 ska eventuella synpunkter skickas in till myndigheten.

» Remissen med tillhörande dokument

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av de nya EU-direktiven om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS).

» Därför genomförs en översyn av myndighetens föreskrifter

Ytterligare information: Anders Frank, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 74 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-07-06