content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet

Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet

den 6 juli 2017

Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna får en kravnivå som stämmer bättre överens med risken och att det blir tydligare för tillståndshavarna hur de ska arbeta på ett säkert sätt ur strålskyddssynpunkt.

Bestämmelserna ska gälla för de verksamheter som inte ska omfattas av anmälningsplikt. Det handlar exempelvis om mobil röntgendiagnostik inom veterinärmedicin samt genomlysning, strålbehandling inom veterinärmedicin och nuklearmedicin inom veterinärmedicin.

– Bestämmelserna kompletterar de grundläggande bestämmelserna för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som är ute på externremiss nu och de bör därför ses i sin helhet, säger Jeanette Gustafsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Många veterinärverksamheter kommer även att beröras av bestämmelser för anmälningspliktig verksamhet som är ute på extern remiss nu.

Senast den 6 oktober 2017 ska eventuella synpunkter angående tillståndspliktig veterinärverksamhet skickas in till myndigheten.

» Remissen med tillhörande dokument

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av de nya EU-direktiven om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS).

» Därför genomförs en översyn av myndighetens föreskrifter

Ytterligare information: Anders Frank, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 74 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-07-06