content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

den 15 december 2014

Strålsäkerhetsmyndigheten har i dag beslutat om villkor för oberoende härdkylning. De svenska kärnkraftverken ska, senast år 2020, ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning ska vara genomförd senast 2017.

Ett system för oberoende härdkylning, det vill säga ett system med oberoende kraftkälla som pumpar in vatten och som träder in om övriga kylsystem inte fungerar, ska installeras vid samtliga svenska kärnkraftreaktorer senast den 31 december 2020. Villkoren för detta har Strålsäkerhetsmyndigheten fattat beslut om i dag.

– Vi höjer nu kraven på alla reaktorer. Oberoende härdkylning minskar risken för härdsmälta vid en olycka och för att ett stort radioaktivt utsläpp ska kunna ske, säger Michael Knochenhauer, chef för avdelning för kärnkraftsäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mot bakgrund av den långa genomförandetiden för den slutliga installationen har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning som avsevärt förstärker härdkylfunktionens oberoende ska vara införd senast den 31 december 2017.

Senast den 30 juni 2015 ska kraftbolagen lämna in en genomförandeplan för de åtgärder som ska vara genomförda 2017. En genomförandeplan för det slutgiltiga systemet för oberoende härdkylning ska lämnas in senast den 31 december 2015.

Alla reaktorer ska senast 2017 genomföra den övergångslösning som avsevärt förstärker härdkylfunktionens oberoende. För de reaktorer som kraftbolagen ämnar ta ur drift de närmsta åren efter 2020 kan bolagen ansöka om ändring av villkoren på kraven att installera ett system för oberoende härdkylning.

Ytterligare information: Jan Hanberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han nås via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, 08-799 40 20 

Läs mer:

 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 1
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 2
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 3
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 4
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Oskarshamn 1
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Oskarshamn 2
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Oskarshamn 3
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Forsmark 1
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Forsmark 2
 Beslut: Villkor för oberoende härdkylning för Forsmark 3

Bilaga 1: Grundläggande konstruktionsförutsättningar för oberoende härdkylning i svenska kärnkraftsreaktorer

 Bilaga 2: Signifikant förstärkning av härdkylfunktionens oberoende

 Nyhet: Kärnkraftindustrin har lämnat in analys för oberoende härdkylning (2014-10-31)

 PM: Grundläggande konstruktionsförutsättningar för oberoende härdkylning i svenska kärnkraftsreaktorer


Senast uppdaterad/granskad 2014-12-16