content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Nytt förslag om föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

Nytt förslag om föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

den 4 juli 2017

I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar skickats ut på remiss. Bland annat ställs krav på att remisskriterier ska finnas tillgängliga för den som utfärdar remissen för att minska antalet onödiga röntgenundersökningar. Eventuella synpunkter ska lämnas till myndigheten senast den 4 oktober.

Undersökningar som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit genomföra visar att 20 procent av röntgenundersökningarna är oberättigade eller skulle ha genomförts med någon annan metod. För att underlätta för dem som skriver remisser ställs nu krav på att det ska finnas vägledning för vilken undersökning som ska väljas vid olika frågeställningar, så kallade remisskriterier.

– Alla undersökningar ska vara berättigade för att undvika att patienter utsätts för onödiga stråldoser. Därför vill vi underlätta för dem som skriver remisser att välja rätt undersökning, säger Anders Frank, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
I en rapport till regeringen har Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare föreslagit att en specialistkompetensutbildning införs för legitimerade sjukhusfysiker, liknande de som idag finns för läkare och tandläkare. Om förslaget genomförs stärks kompetensen kring  strålsäkerheten vid medicinska undersökningar och behandlingar med joniserande strålning.  Myndigheten föreslår även att de regionala etikprövningsnämnderna tar över uppgifterna  från tillståndshavarens strålskyddskommittéer vid forskningsansökningar.

Senast den 4 oktober 2017 ska eventuella synpunkter lämnas till myndigheten.

» Läs remissen med tillhörande dokument

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av de nya EU-direktiven om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS).

» Översyn av våra föreskrifter

Ytterligare information: Anders Frank, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 74 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2017-07-04