content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddsynpunkt

Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddsynpunkt

den 30 oktober 2013

Det finns inget vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa datornätverk innebär några hälsorisker. Det finns därför av strålskyddskäl ingen anledning att undvika att installera trådlösa datornätverk i förskolor eller skolor. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett brev till landets skolor.

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått kännedom om att förskolor och skolor fått information från den opinionsbildande insamlingsorganisationen Strålskyddstiftelsen. I sin information varnar stiftelsen om hälsoriskerna med bland annat trådlösa datornätverk.

Men myndigheten anser att Strålskyddstiftelsens budskap inte vilar på vetenskaplig grund. Därför har myndigheten skickat ett brev till landets skolor.

– Vi har skickat det här brevet eftersom det inte finns några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk. Vi vill inte att stiftelsen ska få stå oemotsagda, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk exponeras endast för mycket låga nivåer av radiovågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har även mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i stadsmiljö och långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker.

– Det finns ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk i skolmiljöer. Det anser i stort sett alla världens strålsäkerhetsmyndigheter, och även Världshälsoorganisationen (WHO), säger Hélène Asp.

Läs och ladda ner brevet Brev till skolor om trådlösa nätverk
Läs mer om trådlösa datornätverk Trådlösa datornätverk

Ytterligare information: Hélène Asp, enhetschef eller Jimmy Estenberg, utredare. Båda nås via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour 08-799 40 20.

Fakta:
Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning. Myndigheten ansvarar också för att öka kunskapen om exempelvis människors exponering för radiovågor, som bland annat trådlösa datornätverk och surfplattor använder för att kommunicera. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett vetenskapligt råd för frågor som gäller elektromagnetiska fält, där etablerade och internationellt erkända forskare inom området ingår. Rådet bevakar och sammanställer för vår räkning den vetenskapliga utvecklingen inom området. 

Inom vetenskapen är det viktigt att göra bedömningar utifrån den samlade forskningen. Det ställs stora krav på den som gör sammanställningen eftersom studiernas kvalitet måste bedömas.


Senast uppdaterad/granskad 2013-10-30