content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Rapport om nedmontering av kärnreaktorer överlämnad till regeringen

Rapport om nedmontering av kärnreaktorer överlämnad till regeringen

den 12 maj 2017

Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. För att uppfylla kraven har Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnat en rapport till regeringen över nedmonteringen av Oskarshamn 1 och 2.

För att EU-kommissionen ska få kännedom om eventuella miljökonsekvenser kräver artikel 37 i Euratomfördrag att medlemsländer genom allmänna upplysningar informerar EU-kommissionen om bland annat nedmontering och rivning av kärnreaktorer. Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten utifrån underlag från OKG färdigställt en rapport över nedmonteringen av Oskarshamn 1 och 2. Nedmonteringen förväntas inte leda till annat än försumbara konsekvenser.

– Det är inte troligt att Sverige eller någon annan medlemsstat påverkas, vilket rapporten visar, säger Ernesto Fumero, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Rapporten har lämnats till regeringen som för den vidare till EU-kommissionen.

Ytterligare information: Ernesto Fumero, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 66, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

» General data in accordance with the requirements in article 37 of
the Euratom Treaty. Dismantling of the nuclear reactors Oskarshamn 1 and 2 in Sweden.


Senast uppdaterad/granskad 2017-05-12