content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / SSI:s förre generaldirektör Bo Lindell har gått bort

SSI:s förre generaldirektör Bo Lindell har gått bort

den 14 november 2016

Professor Bo Lindell efterträdde Rolf Sievert och var föreståndare vid Statens strålskyddsinstitut under perioden 1965 till 1982. Bo Lindell har den 10 november gått bort i en ålder av 94 år.

Bo Lindell tillhörde ledargestalterna i den generation som tog över efter strålskyddets pionjärer och som la grunden till det moderna strålskyddstänkande som vi använder än idag.

Bo Lindell hade ledande positioner inom FN:s strålskyddskommitté UNSCEAR, den Internationella strålskyddskommissionen ICRP och inom det nordiska samarbetet.

I alla sina uppdrag var han aktiv och tongivande och mycket omtyckt bland sina kolleger. Hans sätt att vara och hans analytiska förmåga gjorde att hans tankar och idéer fick stort genomslag. Bo Lindell ledde  Statens strålskyddsinstitut under en tid när flera svåra frågor behandlades, bland annat utbyggnaden av svensk kärnkraft. Hans integritet och djupa kunskap var av stor vikt i en tid när debattens vågor gick höga.

Efter att ha gått i pension sammanfattade Bo Lindell sin karriär och sin kunskap i en serie om fyra böcker om strålskyddets historia – böcker som översatts till både spanska och engelska.

– Strålsäkerhetsmyndigheten


Senast uppdaterad/granskad 2016-11-14