content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Samlad europeisk granskning av strålsäkerheten inom vården

Samlad europeisk granskning av strålsäkerheten inom vården

den 8 november 2016

I dag, den 8 november, på internationella röntgendagen, startar en gemensam granskning av röntgenundersökningar inom sjukvården i Europa. I Sverige kommer 15 sjukhus och landsting att ingå i granskningen som pågår fram till den 15 november.

Med start i dag, den 8 november, på internationella röntgendagen, påbörjas en samlad inspektionskampanj inom sjukvården på flera håll i Europa. I Sverige ingår 15 sjukhus och landsting i granskningen, som pågår fram till den 15 november.

Kampanjen fokuserar på det som inom sjukvården kallas för berättigande. Det innebär att ansvarig läkare ska säkerställa att nyttan med undersökningen eller behandlingen är större än risken från den strålning som ges. I dag bedöms att upp till 20 procent av röntgenundersökningarna inte är berättigade, eller att de skulle ha gjorts med någon annan metod så som magnetkameraundersökning (MR) eller ultraljud.

Målet med kampanjen är att se hur sjukvården runt om i Europa arbetar med berättigande för att identifiera möjliga förbättringar. Inspektionerna genomförs enligt respektive land och myndighets rutiner, men följer en gemensam mall. Kampanjen kommer att sammanställas i en gemensam rapport.

Det är organisationen HERCA (Heads of European Radiological Protection Competent Authorities) som står bakom kampanjen. HERCA samlar 56 strålsäkerhetsmyndigheter från 32 europeiska länder.

Ytterligare information: Torsten Cederlund, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 23 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

Om kampanjen på HERCA:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

De som ingår i den svenska granskningen är:

 • Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Röntgen, Helsingborgs lasarett
 • Hallands sjukhus, Halmstad
 • Röntgenenheten vid Centrallassarettet, Växjö
 • Röntgen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Barnröntgen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset i Göteborg
 • Röntgenmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Röntgenklinken på Norrtälje sjukhus
 • Röntgenavdelningen Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm
 • Aleris Röntgen, Täby
 • Praktikertjänst Röntgen Hötorget, Stockholm
 • Barnröntgen Solna (Astrid Lindgrens Barnsjukhus)
 • Röntgenmottagning, Länssjukhuset Sundsvall
 • Röntgen, Sjukhuset i Gävle
 • Röntgen, Södertälje sjukhus


Senast uppdaterad/granskad 2016-11-08