content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar delrapport om beredskapszoner till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar delrapport om beredskapszoner till regeringen

Den befintliga beredskapszonen kring bränslefabriken i Västerås är, med några mindre justeringar, tillräcklig. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i en delrapport i översynen av Sveriges beredskapszoner. Dessutom föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att beredskapszonen runt Studsviksområdet utanför Nyköping avvecklas.

Strålsäkerhetsmyndigheten fick 2015 uppdraget av regeringen att se över beredskapszoner för verksamheter med joniserande strålning. I en delrapport som överlämnades till regeringen den 30 mars redovisas förslag till beredskapszoner kring Westinghouse Electric Sweden AB:s bränslefabrik i Västerås och de ställningstaganden förslaget bygger på.

– Vi har kommit fram till att den nuvarande beredskapszonen i stort sett är tillräcklig men att några mindre förändringar som förbättrar möjligheterna att hantera olyckor med radiologiska konsekvenser för omgivningen bör genomföras, säger Jan Johansson, myndighetsspecialist inom strålskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Rapporten tar även ställning till om det ska finnas beredskapszoner kring de kärntekniska anläggningarna på Studsviksområdet utanför Nyköping. Den nuvarande beredskapszonen bygger på forskningsreaktorn som stängdes 2005 och som nu håller på att avvecklas.

– Vi har gått igenom om det kan inträffa händelser på Studsviksområdet som kan leda till behov av att vidta brådskande skyddsåtgärder utanför området och har kommit fram till att det inte finns några sådana händelser, säger Jan Johansson.

Med anledning av detta föreslår därför Strålsäkerhetsmyndigheten att beredskapszonen kring Studsviksområdet avvecklas.

I rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten också status i översynen av beredskapszoner för övriga verksamheter som myndigheten bedömer omfattas av uppdraget.

– Vi kommer lämna ett förslag på nya beredskapszoner kring kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, Clab i Oskarhamn och European Spallation Source (ESS) i Lund senast den 1 november, säger Jan Johansson.

Ytterligare information: Jan Johansson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.

» Rapport om beredskapszoner, delrapport 1 april 2017


Senast uppdaterad/granskad 2017-04-03