content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Strålskyddsbrister hos ambulerande veterinärer

Strålskyddsbrister hos ambulerande veterinärer

Veterinärer som bedriver ambulerande röntgenverksamhet behöver stärka sitt strålskyddsarbete. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning i den senaste samlade strålsäkerhetsvärderingen för veterinärmedicin.

Under 2015 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten 22 veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet. Samtliga hade tillstånd för verksamhet med joniserande strålning och bedrev röntgenverksamhet med fokus på hästar. De 22 tillståndshavarna anses vara ett representativt underlag för verksamhetsområdet.

– Vi anser att veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet inte i tillräcklig omfattning uppfyller de strålskyddskrav som vi har granskat, säger Helene Jönsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Bristerna kan leda till att arbetstagare och allmänhet får onödiga stråldoser.

Endast fyra av de 22 inspekterade veterinärerna uppfyllde samtliga krav som granskades. De krav som inte uppfylldes handlade bland annat om att dokumentation var ofullständig, ansvarsfördelning otydlig samt att veterinärerna inte visste tillräckligt väl vilka stråldoser som personalen fick när de genomförde röntgenundersökningar.

Under 2017 kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta genomföra inspektioner mot verksamhetsutövare inom veterinärmedicin.

Läs rapporten:  Samlad strålsäkerhetsvärdering av ambulerande röntgenverksamhet inom veterinärmedicin (Pdf, 897 Kb, öppnas i ett nytt fönster)

Ytterligare information: Helene Jönsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 43 74 eller myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2016-12-16