content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Synpunkter efterfrågas kring europeisk expertgranskning av kärnsäkerhet

Synpunkter efterfrågas kring europeisk expertgranskning av kärnsäkerhet

den 2 november 2016

2014 reviderades det så kallade kärnsäkerhetsdirektivet, vilket bland annat innebär att det ska genomföras återkommande expertgranskningar av kärnsäkerheten. Den första granskningen rör åldringshantering av kärnkraftverk. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på den tekniska specifikationen för granskningen.

Europeiska rådet reviderade 2014 det så kallade kärnsäkerhetsdirektivet, vilket bland annat innebär att det ska genomföras expertgranskningar av kärnsäkerheten. European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) beslutade i juli 2015 att den första expertgranskningen ska omfatta hur kärnkraftverkens tillståndshavare hanterar åldring av kärnkraftsreaktorerna. Den första granskningen ska påbörjas 2017 och därefter ska granskningar genomföras var sjätte år. Expertgranskningarna kan ses som en fortsättning på stresstesterna i Europa efter Fukushimaolyckan 2011.

För att underlätta en effektiv granskning fick Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) i uppdrag att ta fram ett förslag på en teknisk specifikation för struktur och innehåll i granskningen. Synpunkter på specifikationen kan lämnas till WENRA fram till den 30 november 2016.

Strålsäkerhetsmyndigheten har varit med om att ta fram specifikationen och kommer att vara delaktig i arbetet med att hantera inkomna synpunkter.

Läs mer och lämna synpunkter på WENRA:s webbplats (på engelska)

Om WENRA
WENRA är en organisation vars medlemmar är nationella myndigheter inom EU med ansvar för tillsyn av kärnteknisk verksamhet. På senare år har kretsen av medlemmar utökats till myndigheter i nationer utanför EU och därutöver har WENRA myndigheter med observatörsstatus.

Organisationens syfte är att samarbeta och utveckla gemensamma angreppssätt inom kärnsäkerhet och att utgöra en oberoende kapacitet inom området.

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2016-11-02