content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Utvecklingsprogram för slutförvaret granskas

Utvecklingsprogram för slutförvaret granskas

den 3 oktober 2016

De svenska reaktorinnehavarna har gemensamt lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska nu granska Fud-programmet. För att inhämta synpunkter skickar myndigheten programmet på remiss.

De svenska reaktorinnehavarna ska vart tredje år presentera ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) för hur använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand. Uppgiften delegeras av reaktorinnehavarna till det gemensamt ägda bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

SKB överlämnade Fud-program 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten den 29 september.
Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu granska och utvärdera programmet. För att inhämta synpunkter som är av betydelse för myndighetens granskning och utvärdering skickas Fud-program 2016 på remiss till ett 70-tal organisationer. Remissinstanserna ska lämna sina yttranden till myndigheten senast den 31 december 2016. Myndigheten ska lämna sitt yttrande över Fud-programmet till regeringen senast den 31 mars 2017.

Läs mer
Fud-program 2016, på SKB:s webbplats
Remiss: Granskning av Fud-program 2016
Granskningsrapporter av tidigare Fud-program

Ytterligare information: Bengt Hedberg eller Patrik Borg, båda utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås via myndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2016-10-03