content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Var fjärde småbarnsförälder tycker att deras barn har små möjligheter att leka i skuggan

Var fjärde småbarnsförälder tycker att deras barn har små möjligheter att leka i skuggan

den 5 juli 2016

Var fjärde barn under fem år har små eller mycket små möjligheter att leka i en solskyddad miljö på förskolan. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra bland cirka 930 föräldrar till barn under 18 år.

– Barn är extra känsliga för UV-strålning och genom att skapa en miljö med möjlighet för både sol och skugga kan barnen skyddas från den starka solen utan att de eller lärarna aktivt behöver tänka på solskyddet, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit Userneeds fråga 930 föräldrar med barn under 18 år.
Undersökningen visar att var fjärde förälder (27 procent) med barn upp till fem år tycker att deras barn har små eller mycket små möjligheter att leka i skuggan på förskolan eller skolan. Motsvarande siffra för föräldrar med barn mellan 6 och 10 år är 39 procent.
Totalt sett anser många föräldrar att deras barn har goda möjligheter att leka i en solskyddad utemiljö i förskolan. Drygt hälften, 56 procent, uppger att deras barn har goda eller mycket goda möjligheter.

– Det är glädjande att se att så pass många förskolebarn redan verkar ha goda möjligheter att leka i en solskyddad miljö i förskolan. Det bör betyda att det finns många goda exempel på lekplatser som andra förskolor kan inspireras av, säger Hélène Asp.

Ytterligare information: Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.

Seminarium i Almedalen den 5 juli: ”Varför behöver barn i förskolan skuggiga lekplatser?”

Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med experter och verksamma inom kommun och förskola diskuterar vad som måste till för att säkerställa att vi skapar miljöer som främjar barns hälsa och hur olika aktörer kan samverka för att nå detta.

Tid: 5 juli kl. 11.45–12.45
Plats: Sjöbergs bakgård

Läs mer om seminariet

Statistik: Möjlighet att leka i skuggan på förskola eller skola

Svarsalternativ Barnets ålder (yngsta/enda barnets ålder)
0-5 år 6-10 år 16 år och uppåt
Mycket goda möjligheter 11 procent 11 procent 5 procent
Goda möjligheter 51 procent 47 procent 24 procent
Små möjligheter 23 procent 36 procent 12 procent
Mycket små möjligheter 4 procent 3 procent 2 procent
Vet ej 11 procent 3 procent 57 procent

Andel i procent (avrundad procentsats)

Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit Userneeds fråga 930 föräldrar med barn under 18 år. Undersökningen genomfördes som en webbenkät mellan den 23 och 30 maj 2016.

 Undersökningsrapporten (pdf, 93 Kb, öppnas i ett nytt fönster)

Regeringsrapport

Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på åtgärdsplan och ökat anslag för det förebyggande UV-arbetet, som på sikt kan leda till minskat antal hudcancerfall. 

Läs nyheten "Myndigheten vill satsa på solskyddade utemiljöer för barn" och regeringsrapporten


Senast uppdaterad/granskad 2016-07-05