content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Viktigt att mäta radon efter husrenovering

Viktigt att mäta radon efter husrenovering

den 18 februari 2015

Att renovera bostaden är populärt bland många husägare. När renoveringen är klar bör du göra en radonmätning. Det kan nämligen, vid renoveringen, uppstå sprickor i grunden där radongas kan tränga in. Det är nu hög tid att beställa hem radondosor om du vill hinna mäta under årets mätsäsong som pågår till den 30 april.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon är att mäta. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

– Alla fastighetsägare bör mäta radon oavsett om man röker eller inte. En mätning är viktig för att ta reda på hur hög radonhalten är i inomhusmiljön. Särskilt viktigt är det för personer som kommer att bo i bostaden under lång tid eller som misstänker att huset är byggt av blåbetong, säger Kirlna Skeppström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Eftersom radon varken luktar, syns eller smakar är mätning det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon i bostaden. För att resultatet av mätningen ska bli så tillförlitligt som möjligt ska mätperioden infalla mellan den 1 oktober och den 30 april och pågå under minst två månader. Detta eftersom radonhalten varierar såväl under ett dygn som mellan olika dygn.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du genomför en radonmätning efter att du renoverat i hemmet. Vid renoveringen kan det nämligen uppstå sprickor i grunden där radongas från marken kan tränga in. Om du inte renoverat din bostad rekommenderas du att göra en förnyad radonmätning vart tionde år.

Ytterligare information: Kirlna Skeppström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.

Fakta om radon

Radon i inomhusluften kommer från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Radon och så kallade radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen kan ge skador som leder till lungcancer. Sannolikheten för lungcancer vid förhöjda radonhalter är 25 gånger högre för den som röker jämfört med den som inte röker. Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer orsakad av radon. Omkring 450 av dessa personer är rökare eller före detta rökare.


Senast uppdaterad/granskad 2015-02-18