content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Yttrande till regeringen: OKG bör få överlåta plutonium

Yttrande till regeringen: OKG bör få överlåta plutonium

den 14 mars 2014

OKG AB, som driver Oskarshamns kärnkraftverk, bör få överlåta drygt 800 kilo plutonium till brittiska Nuclear Decommissioning Authority (NDA) för att tillverka nytt kärnbränsle. Det föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen.

Decennieskiftet 1970-1980 skickade OKG AB använt kärnbränsle från två av sina reaktorer till Sellafield i England för att det skulle upparbetas till nytt bränsle för användning i OKG:s reaktorer. Sammanlagt utvanns drygt 800 kilo plutonium vid upparbetningen.

Men kraftiga förseningar i bränsletillverkningen gör att det nya bränslet sannolikt inte hinner användas i OKG:s reaktorer innan de slutgiltigt stängs. OKG AB har därför ansökt om att få överlåta bränslet till brittiska Nuclear Decommissioning Authority (NDA) för användning i framtida brittiska reaktorer. Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat ansökan och i ett yttrande till regeringen föreslår myndigheten att OKG AB bör få överlåta materialet.

– Om plutoniet används som bränsle i brittiska reaktorer blir det oåtkomligt för olovlig hantering. Det är också samma eller snarare mindre risker för människa och miljö att materialet stannar kvar i Storbritannien då det inte innebär några komplicerade transporter tillbaka till Sverige, säger Lars Hildingsson.

Ytterligare information: Lars Hildingsson, telefon 08-799 43 59

Läs yttrandet:  OKG:s ansökan om överlåtelse av klyvbart material

Läs granskningsrapporten:  Granskning av OKG:s ansökan om överlåtelse av klyvbart material

Fakta:
Decennieskiftet 1970-1980 skickade OKG AB använt kärnbränsle från två av sina reaktorer till Sellafield i England för att det skulle upparbetas till nytt bränsle. Upparbetningen försenades dock och den anläggning som skulle tillverka bränslet hann läggas ner.
Därför har OKG AB ansökt till Regeringen om att få överlåta allt sitt plutonium som finns i Sellafield till brittiska Nuclear Decommissioning Authority (NDA) för att de i framtiden ska kunna tillverka bränsle till brittiska reaktorer. Det omfattar även de 1,2 kg plutonium som OKG övertog från AB Svafo efter upparbetning av bränslet från Sveriges första forskningsreaktor R1.
Sammantaget handlar det om drygt 800 kilo plutonium som ska användas nytt så kallat MOX-bränsle.

 


Senast uppdaterad/granskad 2014-03-14