content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Marknadskontroll

Anmäl otillåtna produkter som alstrar strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. En viktig anledning till att myndigheten är marknadskontrollmyndighet är att det sedan 1 januari 2014 är förbjudet att utan tillstånd från myndigheten hantera starka laserpekare. 

De skärpta reglerna innebär att det är förbjudet att använda, inneha, sälja eller importera starka laserpekare. En butik som säljer produkter med starka bärbara laserpekare (klass 3B, 3R och 4) måste ha tillstånd från myndigheten. Som konsument behöver du tillstånd för att få köpa en sådan produkt. Alla lasrar ska alltid vara märkta med vilken klass de tillhör.

Som marknadskontrollmyndighet ska Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollera att produkter som är tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav. Myndighetens ansvar regleras i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Nedan kan du anmäla en produkt eller teknisk anordning som du misstänker inte uppfyller gällande krav.

 Till anmälningsblanketten


Senast uppdaterad/granskad 2014-12-16