content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Jobba hos oss / Förmåner och villkor för dig som anställd

Förmåner och villkor för dig som anställd

Här är några av de förmåner och villkor som gäller för anställda på Strålsäkerhetsmyndigheten.

För oss är det viktigt att våra medarbetare kan kombinera arbetsliv och privatliv.

Arbetstid

För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan. Vi tillämpar flextid som ger dig möjlighet att lättare kombinera arbete och fritid. Vi arbetar in några minuter varje dag för att vara ledig på klämdagar. Med klämdag avses arbetsdag som infaller mellan två arbetsfria dagar.

Friskvård

Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du får också ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per kalenderår för bland annat olika motionsaktiviteter. I våra lokaler finns ett gym och en träningslokal som du har tillgång till. Friskvårds- och kulturaktiviteter anordnas av idrottsföreningen och arbetsgivaren.

Föräldrapenningtillägg 

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning ger vi dig en kompletterande ersättning till föräldrapenningen från Försäkringskassan, föräldrapenningtillägg. Det innebär att du under högst 360 dagar totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av hela din grundlön.

Läkarvård och sjukvård

Strålsäkerhetsmyndigheten subventionerar de kostnader som du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel. Vi kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan när du är sjuk. Under dag 15–364 får du totalt cirka 90 procent av din inkomst. Även vid längre sjukskrivningar kompletterar vi sjukpenningen från Försäkringskassan för dig som har en inkomst över basbeloppstaket.

Försäkringar

Som anställd hos Strålsäkerhetsmyndigheten omfattas du av:

  • Statlig grupplivförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Personskadeförsäkring

Du har även möjlighet att spara i den privata pensionsförsäkringen Kåpan Plus.

Personalinformation

För att du ska kunna följa det arbete som sker inom Strålsäkerhetsmyndigheten lämnas information till dig via flera olika kanaler, exempelvis via intranätet eller enhetsmöten. Ungefär en gång i månaden har GD ett informationsmöte till all personal, där möjlighet ges till diskussion kring olika frågor.

Pensioner

Som anställd omfattas du av ett antal pensionsförmåner till exempel delpension och gruppliv. Statens pensionsverk (SPV) har på sin webbplats information om de olika pensionsförmånerna. Läs mer på: www.spv.se

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året annars minskas semestern med motsvarande anställningstid. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

Upp till 29 år  30 år eller äldre 40 år eller äldre
28 dagar 31 dagar 35 dagar

Enskild överenskommelse

Strålsäkerhetsmyndigheten erbjuder alla anställda möjlighet till flexiblare anställningsvillkor genom enskild överenskommelse. Möjligheten att köpa/sälja semesterdagar finns, likaså att göra extra pensionsavsättningar genom bruttolöneavdrag eller inväxling av sparade semesterdagar.

Utveckling

Strålsäkerhetsmyndigheten är en expertorganisation. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling. Det årliga utvecklingssamtalet med chefen är ett forum för samtal kring din utveckling kopplat till verksamhetens mål. Vi ser intern rörlighet som en viktig framgångsfaktor. Detta kan bland annat ske genom möjlighet att delta i projekt eller genom att du visar intresse för annat arbete internt.


Senast uppdaterad/granskad 2015-10-09

En arbetsdag

Se filmen om hur det är att jobba hos oss.

Lediga jobb som RSS