content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Jobba hos oss / Lediga jobb / Frågor och svar om jobb och anställning

Frågor och svar om jobb och anställning

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om jobb, rekrytering och anställning i Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hur söker jag jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten?

Majoriteten av Strålsäkerhetsmyndighetens rekryteringar sker genom annonsering. En del jobb tillsätts internt, men de flesta annonseras ut externt och tillsätts med extern sökande. Var noga med att följa anvisningarna i annonsen.

 Lediga jobb

Hur ser kompetensprofilen ut för de personer som rekryteras?

Den frågan är svår att ge ett generellt svar på. Ofta rekryteras personer med akademisk examen med något eller några års arbetslivserfarenhet, till exempelcivilingenjör/högskoleingenjörermed kompetens inom olika inriktningar, naturvetare, beteendevetare, jurister och ekonomer. Språkkunskaper och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift behövs för de flesta av Strålsäkerhetsmyndighetens befattningar. Vi behöver både generalister som kan arbeta över ett brett område och specialister som arbetar djupare i smala områden. Personliga egenskaper som ofta efterfrågas är samarbetsförmåga, flexibilitet och analytisk förmåga. Dessutom är det viktigt att kunna hantera formalia, att förankra frågor och hålla tidsramar.

Att arbeta med tillsynsuppgifter på myndigheten som inspektör eller utredare innebär att representera myndigheten och ha många externa kontakter med anläggningsinnehavarna. Detta kräver hög integritet och en förmåga att vara objektiv i alla lägen.

Ett tips är att läsa platsannonserna noggrant för att se vad som efterfrågas.

 Lediga jobb

Måste jag ha arbetslivserfarenhet för att få arbete på Strålsäkerhetsmyndigheten?

I de allra flesta fall söker Strålsäkerhetsmyndigheten personer med några års erfarenhet från liknande arbete. Det kan vara arbete på en annan myndighet, i en internationell organisation eller inom EU. Det finns naturligtvis många fler exempel på lämpliga erfarenheter.

Behöver jag vara svensk medborgare för att få anställning hos Strålsäkerhetsmyndigheten?

Ja och nej. Många av Strålsäkerhetsmyndighetens befattningar är säkerhetsklassade och då krävs ett svenskt medborgarskap. Exempel på säkerhetsklassade befattningar är avdelningschefer, enhetschefer och befattningar inom vissa områden. För övriga befattningar krävs inte svenskt medborgarskap.

 Lediga jobb 


Senast uppdaterad/granskad 2013-02-11

En arbetsdag

Se filmen om hur det är att jobba hos oss.