content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Jobba hos oss / Lediga jobb / Registrering enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL)

Registrering enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL)

När du söker jobb på Strålsäkerhetsmyndighetens blir de uppgifter du lämnar till oss allmänna handlingar. I enlighet med offentlighetsprincipen kan de därför komma att lämnas ut vid en eventuell begäran.

När du söker jobb hos Strålsäkerhetsmyndighetens registreras dina personuppgifter i vår rekryteringsdatabas. Databasen innehåller också din CV och ditt personliga brev. Dina uppgifter blir tillgängliga för de medarbetare som arbetar med rekrytering. Uppgifterna som lämnas kommer att matchas mot kravprofilen för den aktuella befattningen.

När du söker jobb lagras ditt användarkonto, dina ansökningshandlingar och övriga uppgifter i två år efter att anställningsärendet avslutats. Detta är i enlighet med de regler som gäller för statliga myndigheter. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

De uppgifter du lämnar är offentliga. I enlighet med offentlighetsprincipen måste de därför lämnas ut vid en eventuell begäran.

Strålsäkerhetsmyndigheten är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Personuppgifterna kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. All statistik är avidentifierad.

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi ditt samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke tar du också tillbaka din ansökan, din ansökan kan inte behandlas och du är inte längre med i rekryteringsprocessen.

Information om vilka personuppgifter som Strålsäkerhetsmyndighetens behandlar om dig i rekryteringsdatabasen lämnas efter skriftlig och undertecknad ansökan ställd till Strålsäkerhetsmyndighetens, Solna Strandväg 96, 171 16 Solna.

Strålsäkerhetsmyndigheten är skyldig att snarast rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen varför du bör meddela Strålsäkerhetsmyndigheten om vilken uppgift som är felaktig och hur den ska rättas.


Senast uppdaterad/granskad 2015-06-23