content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Krisberedskap

Krisberedskap

Strålsäkerhetsmyndigheten har beredskap dygnet runt alla dagar om året. Myndigheten ger råd och information vid en kärnenergiolycka eller annan händelse eller olycka med strålning.

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att skydda människor och miljö från följderna av strålningsolyckor. Därför har myndigheten beredskap för att hantera händelser som exempelvis kärntekniska olyckor och olyckor vid transporter med radioaktivt material. Som expert inom strålskydd och kärnteknik ger myndigheten råd och rekommendationer i första hand till dem som leder arbetet med att hantera händelsen eller olyckan.

Uppgifter vid en strålningsolycka

Den svenska beredskapen består av ett nätverk av myndigheter på alla nivåer i samhället. De har olika ansvarsområden och roller och vid olyckor måste de kunna samverka för att på bästa sätt skydda människor och miljö mot onödig påverkan från strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har som uppgift att bedöma risker och tänkbara kärntekniska och andra strålningsolyckor och hur dessa kan påverka Sverige. Dygnet runt har myndigheten en tjänsteman i beredskap som är nåbar via SOS Alarm.

Målet för Strålsäkerhetsmyndighetens beredskap är att vid olycka minimera påverkan på människor och miljö och därmed

  • förhindra akuta strålskador på människor
  • minska strålningens effekter på lång sikt
  • begränsa följderna av en strålningsolycka i samhället
  • värdera den tekniska hotbilden vid en kärnenergiolycka

Beredskapsplanen ett stöd i krisen

Planeringen för beredskapen omfattar olyckor och händelser med strålning i såväl Sverige som utomlands. För att snabbt kunna agera om en olycka inträffar behövs en beredskapsplan som ger riktlinjerna för hur myndigheten ska arbeta i krissituationer. Även om det inte går att förutse alla olyckssituationer ger planeringen en god grund att stå på. Men eftersom ingen händelse är den andra lik är det viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten har förmåga att improvisera för att kunna ta hand om en krissituation.

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation (Pdf, 341 kb, öppnas i nytt fönster)


Senast uppdaterad/granskad 2015-02-02