content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Krisberedskap / Akutläge eller missöde

Akutläge eller missöde

Vid akutläge eller allvarlig händelse då man snabbt behöver komma i kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten är numret 08-454 24 66. Numret går till SOS Alarm som i sin tur larmar myndighetens Tjänsteman i Beredskap, TiB.

TiB är en strålskyddsexpert som kan ge råd och fatta beslut om åtgärder vid händelser med risk för strålskador. Från det att SOS Alarm har larmat TiB tar det cirka 10 minuter tills en kontakt är etablerad med larmande person.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beredskap alla dagar, dygnet runt. 


Senast uppdaterad/granskad 2013-07-01