content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten

Myndighetens beslut fattade av generaldirektören 2012-

[Webbsidor] 1. Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-21 - Antal sidor: 3 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2 [336
[Webbsidor] 2. Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss om tidsbegränsat bygglov för flyttbara bostäder   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-06 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss om tidsbegränsat bygglov för flyttbara bostäder [294
[Webbsidor] 3. Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-21 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3 [843 kb] - Kontakt Om webbplatsen
[Webbsidor] 4. Remissyttrande Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-01 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Remissyttrande Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter [288
[Webbsidor] 5. Hemställan om förlängd tid att genomföra regeringsuppdrag   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-01 - Antal sidor: 2 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Hemställan om förlängd tid att genomföra regeringsuppdrag [312
[Webbsidor] 6. Anmälan enligt gränsreaktoravtalet om drifttillstånd för Olkiluoto 3   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-07 - Antal sidor: 2 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Anmälan enligt gränsreaktoravtalet om drifttillstånd för Olkiluoto 3 [310
[Webbsidor] 7. Beslut om friklassningsnivåer för vissa nuklider   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-11-24 - Antal sidor: 4 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Beslut om friklassningsnivåer för vissa nuklider [324
[Webbsidor] 8. Svar på remiss angående en trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-11-24 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Svar på remiss angående en trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) [295
[Webbsidor] 9. Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem - utökad dispens   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-11-17 - Antal sidor: 10 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem - utökad dispens [300
[Webbsidor] 10. Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-11-03 - Antal sidor: 5 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp ...
Sök Myndighetens beslut fattade av generaldirektören 2012-