content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten

Myndighetens beslut fattade av generaldirektören 2012-

[Webbsidor] 1. Samlade strålsäkerhetsvärderingar OKG Aktiebolag   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-06-13 - Antal sidor: 38 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Samlade strålsäkerhetsvärderingar OKG Aktiebolag [1001 kb] - Kontakt Om webbplatsen
[Webbsidor] 2. Dispens för lagerhållning av uttjänta radioaktiva strålkällor   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-05-24 - Antal sidor: 4 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens för lagerhållning av uttjänta radioaktiva strålkällor [378
[Webbsidor] 3. Yttrande över departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-05-12 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Yttrande över departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) [290
[Webbsidor] 4. Yttrande över försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på försvarsområdet   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-05-12 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Yttrande över försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på försvarsområdet [314
[Webbsidor] 5. Upplysningar enligt artikel 37 i Euratomfördraget avseende nedmontering av Oskarshamn 1 och 2   [Publikation]
Rapport: General data in accordance with the requirements in article 37 of - the Euratom Treaty (Pdf,10 MB, öppnas i ett nytt fönster) Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-05-12 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: ...
[Webbsidor] 6. Förslag till ändring av förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-04-20 - Antal sidor: 3 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Förslag till ändring av förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten [318
[Webbsidor] 7. Redovisning av regeringsuppdrag: Planer för framtida insatser för internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete bl.a. med Ryssland och Östeuropa   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Vitryssland, Georgien och Moldavien. I bifogad rapport redovisas hur Strålsäkerhetsmyndigheten har analyserat behoven för framtida insatser ...
[Webbsidor] 8. Föreläggande gällande helhetsbedömning av AB Svafos anläggningar och verksamhet i Studsvik   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-04-21 - Antal sidor: 10 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av AB Svafos anläggningar och verksamhet i Studsvik [856
[Webbsidor] 9. Yttrande - Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-04-21 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Yttrande - Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet [294
[Webbsidor] 10. Föreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-23 - Antal sidor: 8 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik [624
Sök Myndighetens beslut fattade av generaldirektören 2012-