content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Om myndigheten

Myndighetens beslut fattade av generaldirektören 2012-

[Webbsidor] 1. Föreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-23 - Antal sidor: 8 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik [624
[Webbsidor] 2. Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-23 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) [293
[Webbsidor] 3. Dispens för provning av baffelskruvar för Ringhals 3   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-03-01 - Antal sidor: 5 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens för provning av baffelskruvar för Ringhals 3 [400
[Webbsidor] 4. Redovisning av regeringsuppdrag: SSM:s grannlandssamarbete med och bistånd till länder i Östeuropa inom strålsäkerhetsområdet 2016   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-23 - Antal sidor: 6 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Redovisning av regeringsuppdrag: SSM:s grannlandssamarbete med och bistånd till länder i Östeuropa inom strålsäkerhetsområdet 2016 ...
[Webbsidor] 5. Föreläggande gällande helhetsbedömning av Studsvik Nuclear AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-23 - Antal sidor: 8 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av Studsvik Nuclear AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik [643
[Webbsidor] 6. Yttrande - Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-02 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Yttrande - Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen [308
[Webbsidor] 7. Synpunkter på Swedacs hemställan om lagändring gällande tillsyn över riksmätplatser   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 17-02-02 - Antal sidor: 2 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Synpunkter på Swedacs hemställan om lagändring gällande tillsyn över riksmätplatser [330
[Webbsidor] 8. Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-21 - Antal sidor: 3 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2 [336
[Webbsidor] 9. Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss om tidsbegränsat bygglov för flyttbara bostäder   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-06 - Antal sidor: 1 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss om tidsbegränsat bygglov för flyttbara bostäder [294
[Webbsidor] 10. Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-21 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3 [843 kb] - Kontakt Om webbplatsen
Sök Myndighetens beslut fattade av generaldirektören 2012-