content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Organisation

Organisation

Generaldirektören är myndighetschef och leder arbetet vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har ett insynsråd som utövar insyn i verksamheten och ger myndighetschefen råd.

Myndigheten är uppdelad i fem avdelningar och ett sekretariat:

  • Avdelningen för kärnkraftssäkerhet
  • Avdelningen för radioaktiva ämnen
  • Avdelningen för strålskydd
  • Utvecklingsavdelningen
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • Internationella sekretariatet

 Organisationsschema för Strålsäkerhetsmyndigheten (Pdf, 116 Kb, öppnas i nytt fönster)


Senast uppdaterad/granskad 2017-08-15