content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Organisation / Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid Strålsäkerhetsmyndigheten består av generaldirektör och myndighetens avdelningschefer.

Mats Persson, generaldirektör

Mats Persson
generaldirektör
Ladda ner högupplöst bild

Fredrik Hassel, Stab Fredrik Hassel
Ställföreträdande GD
Ladda ner högupplöst bild
 

Michael Knochenhauer
Kärnkraftssäkerhet
Ladda ner högupplöst bild

JPG image, 90 x 120

Johan Anderberg
Radioaktiva ämnen
Ladda ner högupplöst bild

Johan Friberg, Strålskydd

Johan Friberg
Strålskydd
Ladda ner högupplöst bild

Anneli Hällgren
Utvecklingsavdelningen
Ladda ner högupplöst bild

 

Erik Henriksson
Avdelningen för verksamhetsstöd
Ladda ner högupplöst bild

Britt-Inger Wede
Sekreterare i
ledningsgruppen 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad/granskad 2017-02-10

Kontakta