content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Remisser

Remisser

På den här sidan listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser för att få in synpunkter och yttranden.

Remisser av nya föreskrifter

Som en följd av det nya EU-direktivet om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Formella remisser skickas ut under våren 2017 och omfattar förslag till nya föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens kommande författningssamling, vägledningstext och konsekvensutredning.

Remiss Svarsdag
Remiss: Förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter 31 augusti 2017

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det Internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Remiss Svarsdag
Just nu finns inga remisser från IAEA


Övriga remisser

Remiss Svarsdag
Nationell remiss av ansökan om utbyggnad av markförvaret vid Ringhals kärnkraftverk
11 augusti 2017


Senast uppdaterad/granskad 2017-06-01