content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Radon kan snabbmätas vid husaffärer

Radon kan snabbmätas vid husaffärer

Två månaders mätperiod krävs för att få tillförlitliga årsmedelsvärden för radon i en bostad. Men det går att göra korttidsmätningar som tar cirka en vecka. Kirlna Skeppström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, berättar mer.

När ska man göra en korttidsmätning?

Endast när man inte hinner mäta under en längre period, till exempel när man köper eller säljer hus. En korttidsmätning är en rådgivande mätning. Den kan inte användas för något myndighetsbeslut.

Varför är den endast rådgivande?

En korttidsmätning ger inte tillräckligt med underlag för att få fram ett tillförlitligt medelvärde för ett helår. Radonhalten i ett hus är inte densamma hela tiden utan varierar beroende på temperatur, vindförhållanden och ventilation. För att få ett tillförlitligt medelvärde behöver man mäta i minst två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Vad ska jag tänka på som köpare?

Du kan begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger dig rätt att göra en långtidsmätning i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas mellan köpare och säljare.

Vem ska jag vända mig till för en korttidsmätning?

Vänd dig till miljökontoret i din kommun, de kan upplysa dig om hur du beställer en radonmätning. Du kan också vända dig till ett ackrediterat laboratorium som utför radonmätningar.

 Till swedacs webbplats   

Vad kostar en korttidsmätning?

För prisuppgifter, kontakta miljökontoret i din kommun eller ett ackrediterat laboratorium, 

 Till swedacs webbplats   

Läs mer:

Om mätningar 

 Till Boverkets webbsidor om radon 


Senast uppdaterad/granskad 2015-01-23