content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Utbildning

Utbildning

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal en- och tvådagskurser som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

En av myndighetens uppgifter är att verka för att målgrupperna har nödvändig kunskap om strålning och dess risker. Det innebär framförallt grupper som på olika sätt ska följa de krav som myndigheten ställer eller de som arbetar med tillsyn inom något av våra områden.

Föreläsarna på kurserna är våra experter inom respektive område. Kurserna ger vi, med några undantag, i myndighetens lokaler i Solna. Vi ger också företagsanpassade kurser.

Kursens namnDatum
Fördjupningskurs om radon 17-19 oktober
Elektromagnetiska fält E-utbildning
Radon E-utbildning

Har du frågor om myndighetens kurser eller vill anmäla dig? 
Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde
telefon: 08-799 41 93
epost: fornamn.efternamn@ssm.se
Senast uppdaterad/granskad 2017-04-19